Český studijní překladJeremjáš - 18. kapitola, verše 7 - 10

7 Jednou promluvím o národu a o království, že je vyvrátím, zničím a vyhubím,
8 ale když se ten národ, o kterém jsem promluvil, od svého zla odvrátí, budu litovat toho zla, které jsem zamýšlel mu učinit.
9 Jindy promluvím o národu a o království, že je zbuduji a zasadím,
10 ale když bude páchat to, co je zlé v mých očích, a nebude mě poslouchat, budu litovat dobra, které jsem řekl, že mu prokážu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100