Český studijní překladList Jakubův - 3. kapitola, verš č. 1

Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100