Český studijní překladEvangelium podle Jana - 20. kapitola, verše 21 - 23

21 Ježíš jim opět řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, i já posílám vás.“
22 Po těchto slovech na dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého.
23 Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy. “

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100