Český studijní překladEvangelium podle Jana - 1. kapitola, verše 1 - 15

1 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.
2 To bylo na počátku u Boha.
3 Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic , co je.
4 V něm byl život a ten život byl světlo lidí.
5 A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.
6 Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan.
7 Ten přišel jako svědek , aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili.
8 On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví.
9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět.
10 Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal.
11 Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali.
12 Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.
13 Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu , jakou od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy.
15 Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ —

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100