Český studijní překladIzajáš - 40. kapitola, verš č. 28

Což to nevíš? Cožpak jsi neslyšel, že věčný Bůh, יהוה, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100