Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 6. kapitola, verš č. 22

A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100