Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 22. kapitola, verše 15 - 18

15 יהוה anděl zavolal z nebes na Abrahama podruhé
16 a řekl: Při sobě jsem přísahal, je יהוה výrok: Protože jsi učinil tuto věc a neodepřel jsi mi svého jediného syna,
17 proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel.
18 Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100