Český studijní překladGenesis (První Mojžíšova) - 2. kapitola, verše 16 - 17

16 A יהוה Bůh člověku přikázal: Ze všeho stromoví zahrady směle jez,
17 ale ze stromu poznání dobrého a zlého, z toho nejez. Neboť v den, kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100