Český studijní překladList Filipským - 2. kapitola, verše 8 - 11

8 ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.
9 Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno,
10 aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí,
11 a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100