Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 9. kapitola, verš č. 12

Ale יהוה posilnil faraonovo srdce, takže je neuposlechl, tak jak יהוה Mojžíšovi pověděl.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100