Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 7. kapitola, verš č. 5

A Egypťané poznají, že já jsem יהוה, když vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100