Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 13. kapitola, verš č. 15

A protože se farao zatvrdil a nechtěl nás propustit, יהוה pobil v egyptské zemi všechno prvorozené, od prvorozených u lidí až po prvorozené z dobytka. Proto všechny samce otvírající lůno obětuji יהוה a každého prvorozeného ze svých synů vyplácím.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100