Český studijní překladList Efeským - 4. kapitola, verš č. 6

jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100