Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 30. kapitola, verše 19 - 20

19 Povolávám dnes proti vám za svědky nebesa i zemi. Předložil jsem ti život a smrt, požehnání a kletbu. Zvol si život, abys zůstal naživu ty i tvé potomstvo,
20 a miluj יהוה, svého Boha, jej poslouchej a přilni k němu. Vždyť on je tvůj život a ti dlouhá léta, abys bydlel v zemi, o které יהוה přísahal tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100