Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 28. kapitola, verše 62 - 63

62 Zůstane vás malá hrstka, místo aby vás bylo tolik, jako hvězd na nebi, protože jsi neuposlechl יהוה, svého Boha.
63 I stane se, že tak jako nad vámi יהוה jásal, když vám prokazoval dobro a rozmnožoval vás, tak bude nad vámi יהוה jásat, když vás bude hubit a když vás bude vyhlazovat a budete vyrváni ze země, do které jdeš, abys ji obsadil.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100