Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 19. kapitola, verše 16 - 21

16 Jestliže povstane proti někomu zlovolný svědek, aby ho obvinil ze vzpoury,
17 ať se ti dva muži, kteří mají spor, postaví před יהוה, před kněze a soudce, kteří jsou v oněch dnech,
18 nechť to soudcové dobře vyšetří a jestliže je ten svědek falešným svědkem, falešně vypovídal proti svému bratru,
19 proveďte mu to, co zamýšlel provést svému bratrovi. Tak vyhlaď zlo ze svého středu.
20 Když o tom ostatní uslyší, budou se bát a takové zlo již více ve tvém středu páchat nebudou.
21 Ať se tvé oko neslituje: Život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100