Český studijní překlad1. Samuelova - 13. kapitola, verše 12 - 14

12 řekl jsem si: Teď Pelištejci sestoupí proti mně do Gilgálu a jsem si neudobřil יהוה tvář. Tak jsem se odvážil a přinesl jsem zápalnou oběť.
13 Samuel řekl Saulovi: Jednal jsi bláznivě, že jsi nezachoval příkaz יהוה, svého Boha, který ti dal. Vždyť tak by יהוה upevnil tvé království nad Izraelem navěky.
14 Teď ale tvé království neobstojí. יהוה si vyhledal muže podle svého srdce a ustanovil ho vévodou nad svým lidem, protože jsi nezachoval to, co ti יהוה přikázal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100