Five Books of Moses (2012)Exodus - 23. chapter - Exodus - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Five Books of Moses (2012)

Pět knih Mojžíšových (Chamiša chumšej Tora)

Jedná se o nový (2012) hebrejsko-český překlad pěti knih Mojžíšových, který „má na svědomí“ vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. A když říkám hebrejsko-český překlad, myslím to doslova. Na pravé stránce máte hebrejský text, na levé stránce pak český překlad. Takže bibli čtete (pro nás, co obvykle píšeme a čteme zleva doprava) od konce :-) Jedná se o velice přesný (doslovný) překlad, který se snaží i o zachování stylu originálního hebrejského textu (podání). Díky tomu je možné postřehnout styl hebrejského vyjadřování. Menším problémem pro někoho může být to, že autor přepisuje vlastní jména biblických postav tak, jak jsou v originále. S nakladatelstvím Sefer a autorem překladu se mi podařilo domluvit souhlas (5/2016) se zobrazením tohoto překladu zde ve Studijní on-line bibli (SOB).

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Five Books of Moses (2012)


1Nepřijímej lživé svědectví a na křivém svědectví se nesmluv s hříšníkem!2Nedej se většinou strhnout ke špatnosti a při výpovědi o sporné věci se neřiď většinou!3Ani chudákovi v jeho sporu však nenadržuj!4Narazíš-li na zbloudilého býka nebo osla svého nepřítele, přiveď mu ho zpět!5Spatříš-li osla svého soka ležet pod jeho nákladem, ne abys ho opustil, pomoz mu společně s ním!6(Pátý volaný) Právo chudáka v jeho při nepřekrucuj!7Vzdaluj se lživých slov a nezabíjej spravedlivého, zločince já neospravedlním!8A neber úplatek, vždyť úplatek oslepuje moudré a překrucuje slova spravedlivých! 9A přistěhovalce neutlačuj, vždyť jste poznali duši přistěhovalce, když jste byli přistěhovalci v zemi Micrajim! 10Šest let osívej své pole a sklízej jeho úrodu.11Sedmého je však zanech ladem, a necháš-li je ladem, budou z něj jíst chudí tvého lidu a zbytek sní polní zvěř, stejně tak učiň se svým vinohradem a s olivovým hájem!12Šest dní konej své dílo a sedmého dne odpočívej, ať má pokoj i tvůj býk a tvůj osel a ať si oddychne syn tvé služky a přistěhovalec!13Zachovávejte všechno tak, jak jsem vám řekl, a jméno jiného božstva nepřipomínejte, ať ani nevyjde z tvých úst!14Mně však obětuj o třech poutních svátcích ročně.15Zachovávej svátek macesů, po sedm dní, jak jsem ti přikázal, jez v období jarního měsíce macesy, jelikož jsi tehdy vyšel z Micrajim, a ať vás má tvář nevidí přicházet s prázdnou!16A svátek žně, prvotin tvého díla, které jsi zasel do svého pole, a svátek sklizně, když rok skončil a ty jsi své dílo sklidil z pole!17Třikráte do roka ať se každý tvůj mužský ukáže před tváří Pána, Hospodina!18Krev mé oběti však neobětuj spolu s kynutým a tuk mé sváteční oběti ať do rána neprodlí!19Počátek prvotin své půdy přines do domu Hospodina, svého Boha, nevař mládě v mléce jeho matky!20(Šestý volaný) Hleď, posílám před tebou posla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem připravil.21Střez se před jeho tváří a buď poslušen jeho hlasu, nevzpírej se mu, protože mé jméno je v jeho nitru a neodpustí vám špatnost!22Budeš-li poslušen jeho hlasu a konat, co povím, budu nepřítelem tvých nepřátel a tvé utiskovatele budu utiskovat.23Neboť můj posel půjde před tebou, přivede tě k emorejskému, chetitském, prizskému, kenaánskému, chivejskému a jevusejskému kmeni a zničí je.24Nekoř se jejich božstvům, nesluž jim a ani nenapodobuj jejich kult, do posledního je rozmetej a zboř jejich pomníky!25Služte Hospodinu, svému Bohu, aby žehnal tvému chlebu a tvým vodám a odstranil z tvého nitra nemoci!26(Sedmý volaný) Ve tvé zemi nebude pak potrácejících a neplodných a vyplním počet tvých dnů.27Pošlu před tebou svůj děs a lid, na který přijdeš, uvedu v takový zmatek, že k tobě všechny tvé nepřátele obrátím zády.28Toho sršně pošlu před tebou a vyžene Chivejce, Kenaánce a Chetity.29Aby však země nezpustla a nerozmnožila se na ní polní zvěř, nevyženu je před tebou během jednoho roku.30Budu je vyhánět postupně, dokud se nerozmnožíš a nebudeš moci převzít tu zemi za dědictví.31Tvou hranici vymezím od Rákosového moře až k moři Pelištů a od pouště až po ten tok, jelikož vydám obyvatele té země do vašich rukou a vyženu je před tebou.32Proto se jim a jejich božstvům nezavazuj žádnou smlouvou!33Ať nebydlí v tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu vůči mně a ty bys sloužil jejich božstvům a stalo se ti to pastí!“

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova