Five Books of Moses (2012)Deuteronomy - 12. chapter - Deuteronomy - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Five Books of Moses (2012)

Pět knih Mojžíšových (Chamiša chumšej Tora)

Jedná se o nový (2012) hebrejsko-český překlad pěti knih Mojžíšových, který „má na svědomí“ vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon. A když říkám hebrejsko-český překlad, myslím to doslova. Na pravé stránce máte hebrejský text, na levé stránce pak český překlad. Takže bibli čtete (pro nás, co obvykle píšeme a čteme zleva doprava) od konce :-) Jedná se o velice přesný (doslovný) překlad, který se snaží i o zachování stylu originálního hebrejského textu (podání). Díky tomu je možné postřehnout styl hebrejského vyjadřování. Menším problémem pro někoho může být to, že autor přepisuje vlastní jména biblických postav tak, jak jsou v originále. S nakladatelstvím Sefer a autorem překladu se mi podařilo domluvit souhlas (5/2016) se zobrazením tohoto překladu zde ve Studijní on-line bibli (SOB).

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Five Books of Moses (2012)


1Toto jsou nařízení a zákony, které budete hledět vykonávat po všechny dny, kdy žijete na té půdě v zemi, již ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal dobýt.2Dejte zaniknout všem místům, kde pohané, které máte vydědit, sloužili na vysokých horách i na návrších pod kdejakým zeleným stromem svým bohům.3Zbořivše jejich oltáře, rozbivše jejich pomníky, spálivše jejich ašery a rozsekavše jejich sochy, dejte zaniknout jejich jménům z každého onoho místa.4A Hospodinu, svému Bohu, nečiňte, jak oni činili. 5Jeho vyhledávejte pouze na místě, které Hospodin, váš Bůh, vyvolil ze všech vašich kmenů, a tam přicházejte do jeho sídla, kde usídlil své jméno.6Tam přinášejte své celooběti a dobrovolné oběti, své desátky a příspěvky z výnosu svých rukou, sliby a slíbené dary a prvorozené svého skotu a svého bravu.7Tam, před tváří Hospodina, svého Boha, jezte a radujte se vy a vaše rodiny ze všeho, čeho ses dopracoval a čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. 8Nedělejte, co dnes děláme zde, každý podle svého názoru. 9Dosud jste nedospěli k tomu pokoji a k tomu dědictví, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává.10Ale až přejdete Jarden a usadíte se v zemi, již vám Hospodin, váš Bůh, přiděluje dědictvím, dá vám pokoj ode všech vašich nepřátel kolem a můžete bydlit v bezpečí.11(Druhý volaný) Bude to místo, které Hospodin, váš Bůh, zvolil, aby tam usídlil své jméno, tam budete přinášet vše, co vám přikazuji, své celooběti a dobrovolné oběti, své desátky a příspěvky z výnosu svých rukou a všechny své vybrané dary, které Hospodinu slíbíte.12Tam se budete radovat před tváří Hospodina, svého Boha, vy, vaši synové a vaše dcery, vaši otroci a vaše služky a Levi ve vašich branách, protože nemá s vámi podíl a dědictví.13Střež se obětovat své celooběti na libovolném místě, které vidíš!14Dělej, jak ti dnes přikazuji, a obětuj své celooběti pouze na místě, jež zvolil Hospodin v jednom z tvých kmenů!15Pro uspokojení své duše můžeš však díky požehnání, které ti Hospodin, tvůj Bůh, ve všech tvých branách poskytne, ve svých branách zařezávat a jíst maso, čistý spolu s nečistým je mohou jíst jako gazelu a jelena.16Tu krev však nepožívejte, vylijte ji na zem jako vodu!17Desátek ze svého obilí, ze svého moštu a ze svého oleje, prvorozené svého skotu a bravu a všechno slíbené, co slíbíš, a své dary a příspěvky z výnosu svých rukou ve svých branách ale nesmíš jíst!18To jezte, ty, tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá služka a Levi, který je v tvých branách, pouze před tváří Hospodina, tvého Boha, na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, zvolil, a raduj se před Hospodinem, svým Bohem, ze všeho, čeho ses dopracoval!19Leviho se střež opustit po všechny dny na své půdě!20Řekneš-li tedy, až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti řekl, chci jíst maso, můžeš pro uspokojení své duše toužící po mase jíst maso.21A když ti to místo, které Hospodin, tvůj Bůh, zvolil za příbytek svého jména, bude vzdáleno, zařezávej ve svých branách ze svého skotu a ze svého bravu, který ti dal Hospodin, jak jsem ti přikázal, a jez pro uspokojení své duše.22Jezte je, tak jako je jídána gazela nebo jelen, můžete je jíst společně čistý s nečistým.23Ale buď pevný, co se týče zákazu krve, protože krev, to je duše, a ty maso s duší nejez!24Nejezte ji, vylijte ji na zem jako vodu!25Nejezte ji pro dobro své a svých synů po tobě, činíce dobro v Hospodinových očích!26Své svátosti, které budeš mít a co tebou slíbeno, však přines a přiveď na místo, které zvolil Hospodin.27Konej své celooběti, maso i krev, na oltáři Hospodina, svého Boha, a když bude krev tvých dobrovolných obětí vylita u oltáře Hospodina, tvého Boha, jez tam [jejich] maso.28Zachovávej a buď poslušen všech těch slov, která ti přikazuji, a budeš-li dělat to, co je správné v očích Hospodina, tvého Boha, bude tobě a tvým synům po tobě navěky dobře.29(Třetí volaný) Až Hospodin, tvůj Bůh, vymýtí národy, které přicházíš vydědit, a vydědíš je a usadíš se v jejich zemi,30střež se jim poté, cos je před sebou vyhladil, padnout do pasti, vyhledávaje jejich božstva a říkaje, jak asi ty národy sloužily svým bohům?31Tak Hospodinu, svému Bohu, nečiň, protože to, co oni dělali pro své bohy, je pro Hospodina, tvého Boha, odpornost, již nenávidí, vždyť svým božstvům spalovaly v ohni i své syny a dcery!

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova