Catholic liturgical translationNumbers - 22. chapter - Numbers - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Izraelité se vydali na cestu a utábořili se v Moabských stepích v Zajordání naproti Jerichu.2Sipporův syn Balak viděl všechno, co Izrael udělal Amoritům.3Moab se velmi bál tohoto lidu, protože ho bylo mnoho; Moab se děsil Izraelitů.4Proto řekl Moab midjanským starším: „Nyní sežere toto shromáždění všechno kolem nás, jako vůl sežere polní trávu. V té době byl moabským králem Sípporův syn Balak.5Vyslal posly k Beorovu synu Bileamovi do Petoru, který leží u Řeky v zemi synů jeho lidu, aby mu vyřídili pozvání: „Hle, z Egypta vyšel lid a pokrývá povrch země; usazuje se naproti mně!6Nyní, prosím, pojď a proklej mi tento lid, neboť je mocnější než já. Snad ho pak budu moci porazit a vyhnat ze země, neboť vím, že je požehnán, komu ty požehnáš, a proklet, koho ty prokleješ.“7Moabští i midjanští starší se vydali na cestu a peníze za věštby vzali s sebou. Přišli k Bileamovi a oznámili mu Balakova slova.8On jim řekl: „Zůstaňte zde přes noc a já vám odpovím, až ke mně promluví Hospodin.“ Moabská knížata zůstala u Bileama.9Bůh přišel k Bileamovi a řekl mu: „Kdo jsou ti muži u tebe?“10Bileam odpověděl Bohu: „Balak, syn Sipporův, král Moabu, mi vzkazuje toto:11‚Hle, z Egypta vyšel lid a pokryl povrch země. Nyní pojď a zlořeč jim kvůli mně, snad pak budu moci s nimi bojovat a vyhnat je.'“ 12Bůh řekl Bileamovi: „Nepůjdeš s nimi a neprokleješ tento lid, neboť je požehnaný.“ 13Ráno Bileam vstal a řekl Balakovým knížatům: „Jděte do své země, neboť Hospodin mi nedovolil jít s vámi.“14Moabská knížata se vydala na cestu. Přišli k Balakovi a řekli mu: „Bileam nechce jít s námi.“15Balak opět vyslal knížata, ve větším počtu a význačnější, než byla ta první.16Přišli k Bileamovi a řekli mu: „Tak praví Balak, syn Sípporův: ‚Nezdržuj se, prosím, a přijď ke mně.17Prokážu ti velkou poctu a udělám vše, co řekneš. Přijď tedy a zlořeč kvůli mně tomu lidu.’“18Bileam odpověděl Balakovým služebníkům: „I kdyby mi dal Balak svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych ani v malé či velké věci překročit příkaz Hospodina, svého Boha.19Nyní, prosím, tu zůstaňte přes noc i vy. Chci zjistit, co mi Hospodin ještě řekne.“20V noci přišel Bůh k Bileamovi a řekl mu: „Jestliže tě tito muži přišli pozvat, vstaň a jdi s nimi. Uděláš však pouze to, co ti řeknu.“21Ráno Bileam vstal, osedlal oslici a vydal se na cestu s moabskými knížaty.22Bůh vzplanul hněvem, když Bileam šel, a Hospodinův anděl se postavil na cestu, aby mu v tom zabránil. Bileam seděl na oslici a oba jeho mládenci byli s ním.23Když oslice uviděla Hospodinova anděla, jak stojí na cestě s vytaseným mečem v ruce, uhnula z cesty a zamířila na pole. Bileam oslici bil, aby ji vrátil zpátky na cestu.24Hospodinův anděl se postavil na úzkou cestu mezi vinicemi, po obou stranách byla zeď.25Když oslice uviděla Hospodinova anděla, přitiskla se ke zdi a přitiskla k ní i Bileamovu nohu; a Bileam ji znovu bil.26Hospodinův anděl se opět přesunul a zůstal stát v úzkém místě, kde nebylo možno uhnout napravo ani nalevo.27Když oslice uviděla Hospodinova anděla, lehla si pod Bileamem. Bileam se rozlítil a opět bil oslici holí.28Tu otevřel Hospodin oslici ústa a ona řekla Bileamovi: „Co jsem ti udělala, že mě už potřetí biješ?“29Bileam řekl oslici: „To máš za to, že si ze mne děláš blázny! Kdybych měl po ruce meč, zabil bych tě!“30Oslice řekla Bileamovi: „Copak nejsem tvá oslice, na které jezdíš od svého mládí až dodnes? Udělala jsem ti snad někdy něco takového?“ Odpověděl: „Ne.“31Hospodin odkryl Bileamovi oči, a ten spatřil Hospodinova anděla, jak stojí na cestě s vytaseným mečem v ruce. Sklonil se a padl na tvář.32Hospodinův anděl mu řekl: „Proč jsi oslici třikrát bil? Hle, já jsem vyšel, abych ti zabránil v tvé cestě, neboť se mi nelíbí.33Oslice mě uviděla a třikrát se mi vyhnula. Kdyby se mi nevyhnula, byl bych tě zabil a ji bych ponechal naživu.“34Bileam řekl Hospodinovu andělu: „Zhřešil jsem, protože jsem nepoznal, že ty ses mi postavil do cesty. A nyní, jestliže je to zlé v tvých očích, vrátím se zpátky.“35Hospodinův anděl řekl Bileamovi: „Jdi s těmi muži, ale budeš říkat jen to, co já ti řeknu.“ A Bileam šel s Balakovými knížaty.36Jakmile Balak uslyšel, že Bileam přichází, vyšel mu naproti do moabského města, které leží na hranicích Arnonu, na jeho okraji.37Balak řekl Bileamovi: „Copak jsem pro tebe neposílal a nezval tě? Proč jsi ke mně nepřišel? Myslel sis, že bych tě nemohl uctít?“38Bileam řekl Balakovi: „Hle, jsem tady před tebou. Budu však schopen něco říci? Budu moci říci jen to slovo, které vloží do mých úst Bůh.“39Bileam šel s Balakem. Přišli do Kirjat-Chusotu.40Balak obětoval skot a brav a díly z oběti poslal Bileamovi a knížatům, která tam byla s ním.41Ráno vzal Balak Bileama a vyvedl ho na Bamot-Baal. Odtamtud uviděl celý tábor.

Display settings Display settings יהוהיהוה