Catholic liturgical translationNumbers - 16. chapter - Numbers - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatova, vzal Rubenovy potomky Datana a Abirama, syny Eliabovy, a Ona, syna Peletova,2a s dvěma sty padesáti muži z Izraelitů, vůdci společenství, významnými muži, povolanými ze shromáždění, povstali proti Mojžíšovi.3Shromáždili se proti Mojžíšovi a Áronovi a říkali jim: „Zašli jste příliš daleko! Celé společenství, všichni jeho členové jsou svati a Hospodin je uprostřed nich. Proč se vyvyšujete nad Hospodinovo shromáždění?“4Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář.5Pak promluvil ke Korachovi a k celému jeho spolku: „Ráno oznámí Hospodin, kdo mu patří a kdo je svatý a kdo smí k němu přistupovat. Koho vyvolí, ten smí k němu přistupovat.6Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach i celý jeho spolek,7dejte do nich oheň a zítra na ně před Hospodinem položte kadidlo. A muž, kterého si Hospodin vyvolí, ten bude svatý. Zašli jste příliš daleko. Levité!“8Mojžíš řekl Korachovi: „Slyšte tedy, Levité!9Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od společenství Izraele, abyste k němu přistupovali a vykonávali službu při Hospodinově příbytku, stáli před společenstvím a sloužili mu?10Dovolil ti, abys přistupoval k němu, i všem tvým bratřím Levitům s tebou. Vy však usilujete i o kněžský úřad.11Proto se ty a celé tvé společenství shromažďujete proti Hospodinu. Co udělal Áron, že proti němu reptáte?“12Mojžíš dal předvolat Eliabovy syny Datana a Abirama. Oni však řekli: „Nepřijdeme.13Copak nestačilo, že jsi nás vyvedl ze země oplývající mlékem a medem, abychom zemřeli na poušti? Budeš se nad námi povyšovat jako vůdce?14Neuvedl jsi nás do země oplývající mlékem a medem a nedal jsi nám do dědictví pole a vinice. Chceš těmto mužům vyloupnout oči? Nepřijdeme!“15Mojžíš se velmi rozhněval a řekl Hospodinu: „Neobracej se k jejich obětem. Ani jediného osla jsem jim nevzal a nikomu jsem neublížil.“16Mojžíš řekl Korachovi: „Ty i celý tvůj spolek buďte zítra před Hospodinem, ty, oni a také Áron.17Ať si každý vezme svou kadidelnici, dáte do ní kadidlo, a každý ať přinese svou kadidelnici před Hospodina, dvě stě padesát kadidelnic; také ty a Áron, každý svou kadidelnici.“18Každý si vzal svou kadidelnici, dal do ní oheň a na něj položil kadidlo. Potom se postavili ke vchodu do stanu setkávání, i Mojžíš a Áron.19Korach shromáždil proti nim celé společenství ke vchodu do stanu setkávání. A ukázala se celému společenství Hospodinova sláva.20Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi:21„Oddělte se od tohoto společenství! Já je v okamžiku zničím!“22A padli na svou tvář. Řekli: „Bože, Bože duchů všeho živého, jeden muž zhřešil a ty se rozhněváš na celé společenství?“23Hospodin řekl Mojžíšovi:24„Promluv ke společenství: Opusťte prostor kolem Korachova, Datanova a Abiramova příbytku.“25Mojžíš vstal a odešel k Datanovi a Abiramovi; a starší Izraele šli s ním.26Promluvil ke společenství: „Odstupte od stanů těchto svévolných mužů a nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni spolu se všemi jejich hříchy.“27Oni odstoupili od příbytku Korachova, Datanova a Abiramova. Datan a Abiram vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny a dětmi.28Mojžíš řekl: „Podle toho poznáte, že Hospodin mě poslal, abych vykonal všechny tyto skutky a že je nekonám podle svého srdce.29Zemřou-li tito lidé přirozenou smrtí, postiženi všeobecným lidským údělem, neposlal mě Hospodin.30Jestliže však Hospodin stvoří něco zcela nového a půda rozevře svá ústa a pohltí je se vším, co je jejich, a oni sestoupí zaživa do podsvětí, poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem.“31Když skončil svou řeč, rozpoltila se pod nimi půda,32země otevřela svá ústa a pohltila je, i jejich obydlí a všechny lidi, kteří byli s Korachem, i všechen jejich majetek.33Sestoupili zaživa do podsvětí se vším, co jim patřilo, země se nad nimi zavřela a oni zmizelí ze středu shromáždění.34Celý Izrael, který byl v jejich blízkosti, utekl při jejich křiku. Říkali si: „Aby i nás nepohltila země.“35Od Hospodina vyšel oheň a pohltil těch dvě stě padesát mužů přinášejících kadidlo.

Display settings Display settings יהוהיהוה