Catholic liturgical translationNumbers - 10. chapter - Numbers - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Udělej si dvě stříbrné trubky. Dáš je vytepat. Budou ti sloužit ke svolávání společenství a na znamení, že tábory mají táhnout dál.3Zatroubí-li se na obě, shromáždí se k tobě ke vchodu do stanu setkávání celé společenství.4Zatroubí-li se na jednu, shromáždí se k tobě náčelníci, vůdci Izraele.5Zatroubíte hlasitě, a vytáhnou tábory ležící na východě.6Zatroubíte hlasitě podruhé, a odejdou tábory ležící na jihu. Hlasitě se bude troubit při odchodu.7Při svolávání shromáždění zatroubíte, ale ne hlasitě.8Na trubky budou troubit Áronovi synové, kněží. Pro vás a pro vaše pokolení to bude provždy platné nařízení.9Až ve své zemi vytáhnete do boje proti nepříteli, který vás bude utiskovat, a budete hlasitě troubit na trubky, připomenete se Hospodinu, svému Bohu, a budete osvobozeni od svých nepřátel.10V den své radosti, o slavnostech a o novoluních budete troubit na trubky při svých zápalných obětech a pokojných obětech. Budou vás připomínat vašemu Bohu. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“11Ve druhém roce, ve druhém měsíci, ve dvacátém dni toho měsíce, vznesl se oblak od příbytku svědectví.12A Izraelité táhli ze Sinajské pouště, po jednotlivých stanovištích, dokud se oblak nezastavil na poušti Paran.13To bylo poprvé, co táhli dál na rozkaz, který dal Hospodin prostřednictvím Mojžíše.14Jako první táhl po oddílech prapor tábora potomků Judových. V čele jejich oddílu byl Amminadabův syn Nachšon.15V čele oddílu kmene potomků Isacharových byl Suarův syn Netaneel.16V čele oddílu kmene potomků Zabulonových byl Chelonův syn Eliab.17Pak byl složen příbytek a Geršonovi a Merariovi potomci, kteří jej nosili, se vydali na cestu.18Dále táhl po oddílech prapor tábora Rubenova. V čele jeho oddílu byl Šedeurův syn Elisur.19V čele oddílu kmene potomků Simeonových byl Surišaddajův syn Šelumiel.20V čele oddílu kmene potomků Gadových byl Deuelův syn Eljasaf.21Pak táhli Kehatovi potomci, kteří nosili svatyni. Příbytek byl postaven před jejich příchodem.22Dále táhl po oddílech prapor tábora potomků Efraimových. V čele jejich oddílu byl Ammihudův syn Elišama. 23V čele oddílu kmene potomků Manasesových byl Pedasurův syn Gamliel.  24V čele oddílu kmene potomků Benjamínových byl Gideoniho syn Abidan.  25Pak táhl po oddílech prapor tábora potomků Danových, uzavírající všechny tábory. V čele jejich oddílu byl Ammišaddajův syn Achiezer.  26V čele oddílu kmene potomků Ašerových byl Okranův syn Pagiel.  27V čele oddílu kmene potomků Neftaliových byl Enanův syn Achira.  28Toto bylo uspořádám Izraelitů, když táhli po oddílech; a takto táhli dál.  29Mojžíš řekl Chobabovi, synu Midjance Reuela, svého tchána: „Táhneme k místu, o kterém Hospodin řekl: Dám vám je. Pojď s námi, a my ti prokážeme dobro, neboť Hospodin přislíbil dobro Izraeli.“  30On mu však řekl: „Nepůjdu! Chci jít do své země a do svého rodiště.“  31Mojžíš řekl: „Neopouštěj nás, prosím! Znáš přece na poušti místa, kde můžeme tábořit. Budeš naším průvodcem.  32Když půjdeš spolu s námi, a přijde to dobro, které nám chce prokázat Hospodin, prokážeme dobro i my tobě.“  33Vytáhli od hory Hospodinovy a putovali tři dny cesty. Archa smlouvy táhla ty tři dny cesty před nimi, aby jim vyhledala místo k odpočinutí.  34A když se vydali na cestu, býval ve dne Hospodinův oblak nad nimi.  35Když archa táhla dál, Mojžíš říkal: „Povstaň, Hospodine! Ať se rozprchnou tví nepřátelé! Ať před tebou utečou ti, kdo tě nenávidí!“  36Když se archa zastavila k odpočinku, říkal: „Vrať se, Hospodine nespočetného množství Izraele!“ 

Display settings Display settings יהוהיהוה