Catholic liturgical translationLeviticus - 25. chapter - Leviticus - chapter 25

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaj:2„Mluv k Izraelitům a řekni jim:3Až přijdete do země, kterou vám dávám, musí země zachovávat odpočinek pro Hospodina.4Šest let budeš osívat své pole a šest let budeš prořezávat svou vinici a sklízet z ní úrodu.5Ale sedmý rok bude mít země úplný odpočinek, Hospodinovo odpočinutí. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici.6Nesklidíš, co samo vyroste po žni, ani nesklidíš hrozny ze své ne-prořezané révy. Bude to pro zemi rok odpočinku.7Co vám však země v roce odpočinku urodí, budeš mít za potravu ty, tvůj služebník, tvá služebnice, tvůj nádeník i host, žijící u tebe,8tvůj dobytek i divoká zvířata ve tvé zemi; všechna její úroda ti bude k jídlu.9Odpočítáš si sedm ročních týdnů, to je sedmkrát sedm let; období sedmi ročních týdnů ti dá čtyřicet devět let.10Tehdy dáš hlasitě zatroubit na roh. V sedmém měsíci, desátého dne toho měsíce – v Den smíření – dáte zatroubit na roh po celé své zemi.11Tento padesátý rok prohlásíte za svatý a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto, kdy se každý vrátíte ke svému pozemkovému vlastnictví a ke svému rodu.12Tento padesátý rok bude pro vás milostivým létem. Nebudete sít ani žnout to, co samo vyroste, a nesmíte sklízet hrozny z neprořezané révy.13Protože je to milostivé léto, bude pro vás posvátné. Budete jíst jenom jeho plody přímo z pole. tomto milostivém létě se každý vrátíte ke svému pozemkovému vlastnictví.14Jestliže budete něco prodávat svému soukmenovci nebo od něho něco kupovat, nesmíte se vzájemně vykořisťovat.15Od svého soukmenovce budeš kupovat za cenu úměrnou počtu let od milostivého léta a on ti bude prodávat za cenu úměrnou počtu let sklizní.16Bude-li to více let, bude kupní cena vyšší, bude-li let méně, kupní cena bude nižší; neboť on ti prodává podle počtu sklizní.17Nesmíte se vzájemně utiskovat, ale budeš mít bázeň před svým Bohem, neboť já jsem Hospodin, váš Bůh.18Budete provádět má nařízeni a zachovávat má ustanovení a podle nich jednat, abyste mohli v bezpečí přebývat v zemi.19Země vydá své plody a vy je budete jíst dosyta a budete na ní přebývat v bezpečí.20Možná se zeptáte: ‚Co budeme jíst v sedmém roce, když nesmíme sít ani sklízet úrodu?’21V šestém roce vám sešlu požehnání, které přinese úrodu na tři roky.22Když budete osmý rok zasévat, budete jíst ještě ze staré úrody: až do devátého roku, než přijde nová úroda, budete jíst ze staré.23Země se nesmí prodávat natrvalo, neboť patří mně. Vy jste pro mne jen cizinci a přistěhovalci.24Proto v celé zemi, kterou máte ve vlastnictví, se musíte zasadit o právo vykoupit zemi nazpět.25Když tvůj bratr zchudne a bude muset část svého pozemkového vlastnictví prodat, jeho nejbližší zastánce přijde a prodaný majetek svého bratra vykoupí.26Nemá-li někdo zastánce, ale později se mu bude dařit a získá dost na zpětné vykoupení,27spočítá hodnotu za roky od prodeje, vyplatí zbytek tomu, komu pozemek prodal, a vrátí se ke svému pozemkovému vlastnictví.28Jestliže nezíská tolik, aby jej dostal nazpět, zůstane prodaný pozemek v držení kupce až do milostivého léta. V milostivém roce bude vrácen, a původní majitel se tak vrátí ke svému pozemkovému vlastnictví.29Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, má právo vykoupit jej zpět během jednoho roku ode dne prodeje; lhůta pro zpětné vykoupení bude jeden rok.30Jestliže jej nevykoupí před uplynutím jednoho celého roku, zůstane dům v hrazeném městě trvale ve vlastnictví kupce a jeho potomků. V milostivém roce se nebude vracet zpět.31Ale domy ve vesnicích, jež nejsou obehnány hradbami, budou hodnoceny jako volná země. Mohou být vykoupeny a v milostivém roce se budou vracet.32Pro města levijců platí toto: Na domy ve městech, jež jsou jejich vlastnictvím, mají levijci trvalé výkupní právo.33Kdokoli z levijců vykupuje, ať je mu známo, že dům prodaný v jejich městě musí být v milostivém roce vrácen; neboť domy v městech levijců jsou jejich vlastnictvím uprostřed Izraelitů.34Pastviny patřící k jejich městům se nesmějí prodávat, neboť je to jejich trvalé vlastnictví.35Když tvůj bratr zchudne, takže se vedle tebe neudrží, ujmeš se ho jako cizince nebo hosta a bude žít u tebe.36Nevymáhej od něho zálohu nebo nasčítaný úrok. Budeš mít bázeň před svým Bohem a tvůj bratr bude žít u tebe.37Nesmíš mu půjčit peníze na předčasný úrok ani jídlo na nasčítaný úrok.38Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám dal zemi Kanaán a byl vaším Bohem.39Když tvůj bratr, který je na tobě závislý, ještě více zchudne a prodá ti sám sebe, nesmíš ho nechat vykonávat otrockou prácí.40Zůstane u tebe jako tvůj stálý nádeník. Bude u tebe pracovat až do milostivého léta.41Pak on i jeho děti od tebe odejdou. Vráti se k svému rodu a k pozemkovému vlastnictví svých otců.42Vždyť jsou to moji služebníci. Já jsem je vyvedl z egyptské země; nesmějí být prodáni tak, jako se prodávají otroci.43Nesmíš s ním krůtě zacházet; budeš se bát svého Boha.44Otroky a otrokyně, které budeš mít, ať jsou z národů kolem tebe; z nich si smíte kupovat otroky nebo otrokyně.45Smíte si je také kupovat z dětí cizinců žijících u vás nebo z jejich čeledí, které jsou u vás, zrozených ve vaší zemi. Stanou se vaším vlastnictvím.46Smíte je odkázat svým dětem po sobě jako dědičné vlastnictví. Budou jim trvale sloužit. Mezi svými bratry. Izraelity, však nesmí jeden druhého ovládat krutostí.47Jestliže cizinec nebo host žijící u tebe zbohatne a tvůj bratr u něho zchudne, takže prodá sám sebe cizinci žijícímu u tebe nebo některému členu cizincovy rodiny,48má ještě poté, co byl prodán, právo na vykoupení. Vykoupí ho někdo z jeho bratrů49nebo ho vykoupí jeho strýc nebo syn jeho strýce nebo ho vykoupí kdokoli z jeho blízkých příbuzných. Nebo když získá majetek, může se vykoupit sám.50Spočítá se svým majitelem úhrn od roku, kdy mu byl prodán, až do milostivého léta. Jeho cena se určí podle počtu let od jeho prodeje tak, jako by po ty dny byl u něho nádeníkem.51Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí za své vykoupení úměrně ceně, za niž byl získán.52Zbývá-li do milostivého léta málo roků, spočítá je a podle těchto let zaplatí za své vykoupení.53Bude u svého majitele jako nádeník najatý vždy na jeden rok. On s ním však nesmí krůtě zacházet před tvou tváří.54Jestliže nebude vykoupen žádným z těchto způsobů, bude i se svými dětmi o milostivém létě propuštěn.55Neboť Izraelité patří jako služebníci mně. Jsou to moji služebníci; já jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Display settings Display settings יהוהיהוה