Catholic liturgical translationLeviticus - 23. chapter - Leviticus - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Mluv k Izraelitům a řekni jim: Co se týká Hospodinových stanovených dnů, na které svoláte posvátná shromáždění, mé stanovené dny jsou tyto:3Šest dní budete pracovat, sedmý den pak bude úplný odpočinek, posvátné shromáždění. Nesmíte vykonávat žádnou práci; je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich osadách.4To jsou Hospodinovy stanovené dny, posvátná shromáždění, která svoláte ve dnech pro ně stanovených.5Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce k večeru, bude Hospodinův svátek velikonočního beránka.6Patnáctého dne toho měsíce začne poutní slavnost nekvašených chlebů pro Hospodina. Sedm dní budete jíst nekvašené chleby.7První den budete mít posvátné shromáždění; nesmíte vykonávat žádnou služebnou práci.8Po sedm dní budete obětovat dar Hospodinu. Sedmý den bude posvátné shromáždění: nesmíte vykonávat žádnou služebnou práci.“9Hospodin promluvil k Mojžíšovi:10„Mluv k Izraelitům a řekni jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, a sklidíte její úrodu, přinesete knězi první snop ze své sklizně.11Kněz pozdvihne snop před Hospodinem, aby byl za vás přijat. Kněz jej pozdvihne v den po dni odpočinku.12V den, kdy bude za vás pozvedat snop, obětujete jednoročního beránka bez vady jako zápalnou oběť pro Hospodina13a k němu obilnou oběť, dvě desetiny efy pšeničné krupice zadělané olejem jako dar s vůní příjemnou Hospodinu. Doprovodná úlitba bude jedna čtvrtina hínu vína.14Nesmíte jíst z nové úrody chléb nebo pražené nebo čerstvé obilí právě do tohoto dne, kdy přinesete obětní dar svému Bohu. To je trvalé nařízení pro vaše pokolení ve všech vašich osadách.15Ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy přinesete snop k obřadnímu pozdvihování, si odpočítáte sedm týdnů. Musejí být úplné:16Budete počítat padesát dní až do dne po sedmém dni odpočinku. Pak přinesete Hospodinu novou oběť z obilí.17Ze svých příbytků přinesete pro obřadní pozdvihování dva bochníčky chleba ze dvou desetin efy pšeničné krupice, pečené po prokvašení, jako prvotiny Hospodinu.18S chlebem budete obětovat sedm jednoročních beránků bez vady, jednoho býčka a dva berany. To bude zápalná oběť pro Hospodina spolu s obilnými oběťmi a úlitbami, dar k jídlu s vůní příjemnou Hospodinu.19Dále budete obětovat jednoho kozla jako očistnou oběť a dva jednoroční beránky jako oběť pokojnou.20Kněz je pozdvihne s chlebem z prvotin spolu se dvěma beránky jako obětní pozdvihnutí před Hospodinem. Budou svati Hospodinu. Budou náležet knězi, který je přinese v oběť.21Právě v ten den svoláte své posvátné shromáždění. Nesmíte konat žádnou služebnou práci. To je trvalé nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich osadách.22A až budete sklízet úrodu ze své země, nesmíte vyžnout pole až k samému okraji ani nesmíte paběrkovat zbytky po své žni; necháte je pro chudého a cizince. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“23Hospodin promluvil k Mojžíšovi:24„Řekni Izraelitům: Sedmého měsíce, prvního dne toho měsíce, budete zachovávat odpočinek, posvátné shromáždění, které připomenete zvukem polnice.25Nesmíte konat žádnou služebnou práci, ale budete obětovat dar Hospodinu.“26Hospodin promluvil k Mojžíšovi:27„Desátý den sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít posvátné shromážděni. Pokoříte se a budete obětovat dar Hospodinu.28Právě v tento den nebudete konat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před Hospodinem, vaším Bohem.29Každý, kdo se v tento zvláštní den nepokoří, bude vyloučen ze svého lidu.30A když někdo bude v tento zvláštní den vykonávat práci, vyhladím takového člověka z jeho lidu.31Nesmíte vykonávat žádnou práci. To je trvalé nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich osadách.32Bude to pro vás slavnostní den odpočinku a vy se pokoříte. Od večera devátého dne toho měsíce do následujícího večera budete zachovávat svůj den odpočinku.“33Hospodin promluvil k Mojžíšovi:34„Řekni Izraelitům: Od patnáctého dne tohoto sedmého měsíce bude poutní slavnost stánků pro Hospodina, trvající sedm dni.35První den bude posvátné shromáždění; nesmíte vykonávat žádnou služebnou práci.36Po sedm dní budete obětovat dar Hospodinu, osmého dne budete mít posvátné shromáždění a obětujete dar Hospodinu. Bude to slavnostní shromáždění; nesmíte konat žádnou služebnou práci.37To jsou Hospodinovy stanovené dny, na které svoláte posvátná shromáždění, abyste obětovali dary Hospodinu: zápalné oběti, obilné oběti, oběti a úlitby, jak je předepsáno pro každý den,38kromě toho, co obětujete Hospodinu ve dnech odpočinku, a kromě vašich darů, vašich zaslíbených i dobrovolných obětních darů, které dáváte Hospodinu.39Patnáctého dne sedmého měsíce, až sklidíte úrodu země, budete po sedm dní slavit Hospodinovu poutní slavnost: prvního dne bude odpočinek a osmého dne bude odpočinek.40Prvního dne si vezmete plody z ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, hustě olistěné větve a vrby od potoků a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem.41Budete je slavit jako poutní slavnost ke cti Hospodina po sedm dní každý rok. To je trvalé nařízení pro vaše pokolení. Budete je slavit sedmého měsíce. 42Sedm dní budete pobývat ve Stáncích. Všichni rodilí Izraelité budou pobývat ve stáncích,  43aby vaše pokolení věděla, že jsem nechal Izraelity bydlet ve stáncích, když jsem je vyváděl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ 44Tak Mojžíš vyhlásil Izraelitům Hospodinovy stanovené dny.

Display settings Display settings יהוהיהוה