Catholic liturgical translationLeviticus - 16. chapter - Leviticus - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli, když neoprávněně jednali v Hospodinově blízkosti.2Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni svému bratru Áronovi, ať nevstupuje svévolně do velesvatyně za oponu před příkrov, který je na arše, aby nezemřel: neboť se nad příkrovem zjevím v oblaku.3Áron musí vstupovat do velesvatyně takto: s býčkem pro očistnou oběť a s beranem pro zápalnou oběť.4Oblékne si posvátnou lněnou suknici, na těle bude mít lněné spodky, přepáše se lněnou šerpou a ovine si lněný turban. To jsou posvátná roucha. Oblékne si je až poté, co se omyje vodou.5Od společenství Izraelitů vezme dva kozly k očistné oběti a jednoho berana pro zápalnou oběť.6Áron přivede býčka k očistné oběti, aby vykonal smírčí obřad za sebe a za svůj dům.7Potom vezme oba kozly a postaví je před Hospodina u vchodu do stanu setkávání.8Áron bude o obou kozlech losovat: jeden los ‚pro Hospodina’, jeden ‚pro Azazela’.9Áron přivede kozla, na kterého padl los ‚pro Hospodina’, a obětuje ho jako očistnou oběť. 10Kozel, na něhož padl los ‚pro Azazela’, bude postaven živý před Hospodina, aby se na něm vykonal smírčí obřad. Bude vyhnán k Azazelovi do pouště. 11Potom přivede Áron býčka k očistné oběti, aby vykonal smírčí obřad za sebe i za svůj dům, a zabije ho jakou svou očistnou oběť.12Z oltáře před Hospodinem vezme kadidelnici plnou žhavého uhlí a dvě hrsti jemného vonného kadidla a vnese je dovnitř za oponu.13Kadidlo vloží na oheň před Hospodinem, aby oblak z kadidla zahalil příkrov, který spočívá na svědectví. A tak nezemře.14Vezme trochu krve z býčka a stříkne ji prstem na příkrov z východní strany; potom před příkrovem stříkne prstem sedmkrát trochu krve.15Pak zabije kozla k očistné oběti za lid, jeho krev vnese dovnitř za oponu a s jeho krví naloží stejně jako s krví býčka. Postříká jí svrchní a přední stranu příkrovu.16Tak vykoná smírčí obřad za velesvatyni pro nečistotu a přestoupení Izraelitů i pro všechny jejich hříchy. Stejně tak učiní se stanem setkávání, který s nimi přebývá uprostřed jejich nečistoty.17Ve stanu setkávání nikdo nesmí být od okamžiku, kdy Áron vstoupí do velesvatyně, aby vykonal smírčí obřad, až do chvíle, kdy vyjde. Tak vykoná smírčí obřad za sebe, za svůj dům a za celé shromáždění Izraele.18Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a vykoná smírčí obřad za něj. Vezme trochu krve z býčka a z kozla a potře jí rohy oltáře ze všech stran.19Sedmkrát na něj stříkne prstem trochu krve. Tak ho očistí od nečistot Izraelitů a posvětí ho.20Když dokončí smírčí obřad za velesvatyni, za stan setkávání a za oltář, přivede živého kozla.21Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všechny viny a přestoupení Izraelitů i všechny jejich hříchy a složí je na kozlovu hlavu. Kozel bude pak připraveným mužem vyhnán do pustiny.22Všechny jejich viny ponese na sobě do nepřístupné krajiny. Po vyhnání kozla do pustiny23vstoupí Áron do stanu setkávání, svlékne si lněná roucha, která si oblékl, než vstoupil do velesvatyně, a nechá je tam.24Celý se omyje vodou v posvátném prostoru a obleče si svůj oděv. Pak vyjde ven a bude obětovat zápalnou oběť za lid. Tak vykoná smírčí obřad za sebe i za lid.25Tuk z očistné oběti obrátí na oltáři v dým.26Muž, který vyhnal kozla pro Azazela, si vypere oděv a celý se omyje vodou. Potom smí vstoupit do tábora.27Býček k očistné oběti i kozel k očistné oběti, jejichž krev byla přinesena do velesvatyně ke smírčímu obřadu, se odnesou z tábora; jejich kůže, maso i výměty se spálí.28Ten, kdo je pálil, si vypere oděv a celý se omyje vodou. Potom smí vstoupit do tábora.29Toto bude pro vás trvalé nařízení: Sedmého měsíce, desátého dne toho měsíce se pokoříte. Nesmíte konat žádnou práci, ani domorodec, ani cizinec žijící u vás.30Toho dne se bude konat za vás smírčí obřad, abyste se očistili od všech svých hříchů; budete před Hospodinem očištěni.31Bude to pro vás den úplného odpočinutí, o němž se pokoříte. To je trvalé nařízení.32Smírčí obřad vykoná kněz, který byl pomazán a ustanoven, aby vykonával kněžskou službu místo svého otce. Oblékne si lněná roucha, posvátná roucha.33Vykoná smírčí obřad za velesvatyni, za stan setkávání a za oltář; vykoná smírčí obřad za kněze a za všechen lid ze shromáždění.34To je pro vás trvalé nařízení, podle něhož budete konat za Izraelity smírčí obřad pro všechny jejich hříchy jednou za rok.“ A Áron udělal, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.

Display settings Display settings יהוהיהוה