Catholic liturgical translationLuke - 20. chapter - Luke - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Když jednoho dne učil v chrámě lid a hlásal radostnou zvěst, přistoupili k němu velekněží a učitelé Zákona se staršími2a otázali se ho: »Pověz nám, jakou mocí děláš tyto věci. Kdo ti k tomu dal plnou moc?«3Odpověděl jim: »Také já se vás na něco zeptám. Povězte mi:4Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí?«5Oni se mezi sebou domlouvali: »Řekneme-li 'z nebe', namítne: 'Proč jste mu neuvěřili?'6Řekneme-li však 'od lidí', všechen lid nás bude kamenovat, protože je přesvědčen, že Jan byl prorok.«7Odpověděli tedy, že nevědí odkud.8A Ježíš jim řekl: »Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.«9Potom lidu začal vypravovat toto podobenství: »Jeden člověk vysázel vinici, pronajal ji vinařům a odcestoval na dlouhou dobu.10V daný čas poslal k vinařům služebníka, aby mu odvedli podíl z výtěžku vinice. Ale vinaři ho zbili a poslali nazpět s prázdnou.11Poslal k nim ještě jiného služebníka. Oni však i toho zbili, potupili a poslali nazpět s prázdnou.12Poslal k nim ještě třetího. Ale i toho do krve zranili a vyhnali. 13Řekl si pán vinice: 'Co mám dělat? Pošlu svého jediného syna; snad budou mít na něho ohled.' 14Když ho však vinaři uviděli, uvažovali mezi sebou a řekli si: 'To je dědic. Zabijme ho, aby dědictví bylo naše!'15A vyhnali ho ven z vinice a zabili. Co jim tedy pán té vinice udělá?16Přijde, ty vinaře zahubí a vinici svěří jiným.« Když to uslyšeli, řekli: »To rozhodně ne!«17On však na ně pohlédl a řekl: »Co tedy znamená toto místo v Písmu: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním'?18Každý, kdo na ten kámen padne, ten se potluče, a na koho padne, toho rozdrtí.«19Učitelé Zákona a velekněží se ho hleděli zmocnit hned v tu chvíli, ale měli strach z lidu. Poznali totiž, že tím podobenstvím mířil na ně.20Nepouštěli ho však z očí a poslali špehy, kteří měli předstírat, že jsou spravedliví, aby ho chytili za slovo, takže by ho pak mohli vydat vládní moci vladařově.21Ti mu položili tuto otázku: »Mistře, víme, že mluvíš a učíš správně a nikomu nenadržuješ, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy.22Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?«23On však prohlédl jejich prohnanost a řekl jim:24»Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?« Odpověděli mu: »Císařův.«25Řekl jim: »Nuže, dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.«26A nepodařilo se jim chytit ho před lidem za slovo. Podivili se jeho odpovědi a umlkli.27Přistoupilo k němu několik saduceů, kteří tvrdí, že není vzkříšení,28a otázali se ho: »Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: 'Zemře-li někomu bratr, který měl manželku, ale byl bezdětný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí svému bratru potomka.'29Bylo tedy sedm bratrů. První se oženil a zemřel bezdětný.30Ženu si vzal druhý31a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali však děti a zemřeli.32Nakonec zemřela i ta žena.33Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech sedm!«34Ježíš jim řekl: »Lidé tohoto světa se žení a vdávají.35Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat.36Už přece nemohou zemřít, jsou totiž rovní andělům a jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení.37A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána 'Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým'.38On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.«39Někteří z učitelů Zákona mu na to řekli: »Mistře, dobře jsi odpověděl!«40Nikdo se pak už neodvážil dát mu nějakou otázku.41Také jim řekl: »Jak se může tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?42Vždyť sám David říká v knize Žalmů: 'Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici,43dokud ti nepoložím tvé nepřátele jako podnož k nohám.'44David ho nazývá Pánem; jak tedy může být jeho synem?«45Když mu naslouchal všechen lid, řekl svým učedníkům:46»Mějte se na pozoru před učiteli Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagógách a čestná místa při hostinách;47vyjídají vdovám dům pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.«

Display settings Display settings