Catholic liturgical translationJeremiah - 6. chapter - Jeremiah - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Utečte, Benjaminovi synové, pryč z Jeruzaléma, v Tekoe trubte na polnici a nad Bethakeremem vztyčte znamení! Od severu se zdvíhá pohroma, veliká zkáza.2Zničím krásnou a rozkošnou siónskou dceru:3přijdou na ni pastýři se svými stády, kol dokola rozestaví, na ní stany, každý bude pást své stádo.4Zasvěťte se válce proti ní, vzhůru, zaútočme o poledni! Škoda pro nás, že se již nachýlil den, natahují se večerní stíny!5Vzhůru, zaútočme v noci a rozmetejme její paláce!6Neboť tak praví Hospodin zástupů: Vysekejte její stromy a nasypte násep kolem Jeruzaléma. Běda městu lži, je v něm jenom násilí!7Jako studnice vydává svou vodu, tak z něho vytéká špatnost, je v něm slyšet o násilí a zpustošení, přede mnou je stále bolest a rány.8Dej se varovat, Jeruzaléme, abych se od tebe neodloučil, abych z tebe neudělal poušť, neobývanou zemi!9Tak praví Hospodin zástupů: Paběrkujte, dočista oberte jako révu to, co zbývá z Izraele, znovu vztáhněte jako vinař svou ruku do révoví!10Ke komu mám mluvit, koho zapřísahat, aby mě slyšel? Hle – jejich uši jsou neobřezané, nemohou slyšet; hle – Hospodinovo slovo je jim pro posměch, nelíbí se jim.11Proto jsem já, Hospodin, plný hněvu, nemohu jej v sobě udržet. Vylij ho na dítě na ulici, na shromážděnou mládež! Všichni budou zajati: muž i žena, stařec s letitým mužem.12Jejich domy dostanou druzí, stejně pole i ženy; vztáhnu svou ruku na obyvatele této země – praví Hospodin. 13Od nejmladšího do nejstaršího všichni se honí za nečestným ziskem, od proroka až po kněze všichni jednají podvodně.  14Lehkovážně hojí rány mého lidu. Ujišťují: Všechno je v pořádku, všechno je v pořádku, ačkoli není v pořádku nic.  15Budou zahanbeni, protože jednali ohavně; ale ne, nebudou se hanbit, už se neumějí stydět! Proto padnou s padajícími, klesnou, až je budu trestat – praví Hospodin. 16Tak řekl Hospodin: Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se na staré stezky: Která cesta je dobrá? Po té choďte, a najdete odpočinek pro své duše. Řekli: Nepůjdeme po ní!17Ustanovil jsem nad vámi strážné: Dejte pozor na zvuk polnice! Řekli: Nebudeme dávat pozor!18Proto slyšte, národy, i vy, pastýři stád!19Poslouchej, země! Uvedu na tento lid pohromu, bude to ovoce jeho odpadu, protože nedali pozor na má slova, protože zavrhli můj zákon.20K čemu mi přinášíte kadidlo ze Sáby a libě vonící třtinu z daleké země? Vaše celopaly mi nejsou příjemné a vaše oběti se mi nelíbí.21Proto tak praví Hospodin: Položím tomuto lidu do cesty překážky, budou o ně klopýtat otcové a s nimi synové, se sousedem zahyne soused.22Tak praví Hospodin: Hle, přichází lid ze země od severu, veliký národ povstává od končin země.23Mají v ruce luk a oštěp, jsou ukrutní, bez milosrdenství, jejich křik hučí jak moře, sedí na koních, každý je připraven k boji proti tobě, siónská dcero!24Dostali jsme o nich zprávu, naše ruce klesly, padla na nás úzkost, bolest jak u rodící ženy.25Nevycházejte na pole, nechoďte po cestě, neboť je tam meč nepřítele, hrůza ze všech stran!26Dcero mého lidu, přepásej se žínicí, válej se v popelu; naříkej jako nad jediným synem a hořce běduj, neboť znenadání nás přepadne zhoubce.27- Ustanovil jsem tě, abys můj lid zkoumal, abys poznal a zkoušel jejich jednání.28Všichni jsou velcí ve vzpurnosti, roznášejí pomluvy; jsou jako měď a železo, všichni jsou zkažení.29Měch dmýchá, olovo je stráveno v ohni, nadarmo se taví, struska se neoddělí.30Stříbrem zavrženým je nazývejte, neboť Hospodin je zavrhl.

Display settings Display settings יהוהיהוה