Catholic liturgical translationJeremiah - 31. chapter - Jeremiah - chapter 31

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1V té době – praví Hospodin – budu Bohem všech rodů Izraele, oni pak budou mým lidem.2Tak praví Hospodin: Lid, který byl ušetřen meče, nalezl na poušti milost. Izrael došel na místo svého odpočinku.3Zdaleka se mu zjevil Hospodin: – Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval smilování.4Zase tě zbuduji a budeš vystavěna, Izraelova panno! Znovu se ozdobíš svými bubínky a vyjdeš do reje jásajících.5Budeš opět štěpovat vinice na samařských horách. Štěpovat budou štěpaři a budou z nich též požívat.6Neboť přijde den, kdy budou strážní volat na efraimském pohoří: Vstaňme a vystupme na Sión k Hospodinu, svému Bohu!7Neboť tak praví Hospodin: Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!8Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí.9Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem.10Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo, zvěstujte ho na ostrovech v dáli! Řekněte: Shromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.11Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.12Přijdou a budou jásat na hoře Siónu, těšit se budou z Hospodinových dobrodiní, z obilí, vína a oleje, z mláďat bravu a skotu. Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.13Tehdy se rozveselí v tanci panna, zaradují se jinoši a starci. Proměním jejich nářek v radost, útěchu a radost jim vleji po jejich smutku.14Napojím kněze tukem a můj lid se nasytí mým dobrodiním – dí Hospodin.15Tak praví Hospodin: Hlas je slyšet v Ramě, nářek a hořký pláč, Ráchel oplakává své syny, nedá se potěšit nad ztrátou svých synů.16Ale tak praví Hospodin: Přestaň již plakat, osuš své oči! Vždyť dostaneš odměnu za své trápení – praví Hospodin – vrátí se z nepřátelské země.17Máš ještě naději pro svou budoucnost - praví Hospodin – synové se vrátí do svého území!18Slyším, slyším, jak naříká Efraim: Potrestals mě, byl jsem potrestán jako nezkrocený býček; přiveď mě zpět, a já se vrátím, neboť ty jsi Hospodin, můj Bůh.19Po svém poblouzení jsem se obrátil a když jsem přišel k rozumu, bil jsem se v prsa. Hanbím se a stydím, neboť s sebou nosím neřest svého mládí.20- Je mi snad Efraim synem tak drahým, dítětem mého potěšení, že kdykoli mu hrozím, přece ještě na něho pamatuji? Proto se pro něho chvěje mé nitro milosrdenstvím; musím se nad ním smilovat – praví Hospodin.21Postav si milníky, vztyč ukazatele směru, všímej si cesty, stezky, po níž jsi šla! Vrať se, Izraelova panno, vrať se do těchto svých měst!22Jak dlouho budeš otálet, odpadlá dcero? Novou věc tvoří Hospodin na zemi: žena se uchází o muže!23Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Opět se bude říkat v Judově zemi a v jeho městech, až změním jejich osud: Ať Hospodin žehná tobě, příbytku spravedlnosti, svatá horo!24Juda tam bude bydlet se všemi svými městy, oráči a pastýři stád.25Ano, unaveného napojím, lačného nasytím.26(Proto jsem procitl ze spánku a prohlédl; můj spánek byl sladký.)27Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy oseji Izraelův i Judův dům semenem lidí i semenem dobytka.28Jako jsem bděl nad nimi, abych je vytrhával a hubil, abych ničil, bořil a kazil, tak budu nad nimi bdít, abych je stavěl a sázel – praví Hospodin.29Za těch dnů se už nebude říkat: Otcové jedli nezralé hrozny, a synům z toho trnou zuby.30Ale každý zemře pro svou nepravost; zuby budou trnout tomu, kdo bude jíst nezralé hrozny. 31Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu:  32ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin.  33Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem!  34Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu. 35Tak praví Hospodin, který ustanovil slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci. On bouří moře, že jeho vlny hučí, jeho jméno je „Hospodin zástupů“.36Jestliže přede mnou tyto řády přestanou – praví Hospodin – přestane i potomstvo Izraele být přede mnou navždy národem.37Tak praví Hospodin: Bude-li možno změřit nebesa nahoře nebo vyzkoumat základy země dole, pak i já zavrhnu potomstvo Izraele za všechno, čím se provinili – praví Hospodin.38Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy bude pro Hospodina toto město vystavěno od věže Chananel až k Nárožní bráně.39Měřický provaz půjde dál přímo k pahrbku Gareb a zahne ke Goa.40Celé údolí mrtvol a popela, veškerá planina smrti až k potoku Kedronu, až k rohu Koňské brány na východ budou zasvěceny Hospodinu; nebudou už vypleněny a nebudou rozbořeny navěky!

Display settings Display settings יהוהיהוה