Catholic liturgical translationJohn - 7. chapter - John - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Potom Ježíš chodil po Galileji; po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu židé ukládali o život.2Blížily se židovské svátky stánků.3Jeho příbuzní mu řekli: »Odejdi odtud do Judska, aby i tvoji učedníci viděli skutky, které konáš.4Kdo se chce stát veřejně známým, nejedná přece v skrytu. Když dokážeš takové věci, ukaž se světu!«5Ani jeho příbuzní totiž v něho nevěřili.6Ježíš jim odpověděl: »Můj čas ještě nepřišel, ale pro vás je každý čas vhodný.7Vás svět nemůže nenávidět, mne však nenávidí, protože já o něm svědčím, že jeho skutky jsou zlé.8Vy na svátky jděte, já na tyto svátky ještě nepůjdu, protože můj čas se dosud nenaplnil.«9To jim řekl a zůstal v Galileji.10Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on - ne veřejně, ale potajmu.11O svátcích ho tam židé hledali a ptali se: «Kdepak on je?«12Mezi lidem bylo o něm mnoho řečí. Jedni říkali: »Je dobrý.« Jiní říkali: »Není, jen lidi svádí.«13Nikdo však o něm nemluvil veřejně ze strachu před židy.14Když už byly svátky v polovici, přišel Ježíš nahoru do chrámu a učil.15Židé se divili a říkali: »Jak to, že se vyzná v Písmu, když se tomu neučil?«16Ježíš jim na to řekl: »Moje učení není moje, ale toho, který mě poslal.17Kdo je ochoten plnit jeho vůli, pozná, zdali to učení pochází od Boha, anebo zdali já mluvím sám ze sebe.18Kdo mluví sám ze sebe, hledá svou vlastní slávu; kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je věrohodný a není v něm klam.19Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mi ukládáte o život?«20Lidé mu odpověděli: »Jsi pomatený! Kdo ti ukládá o život?«21Ježíš jim na to řekl: »Jediný skutek jsem vykonal, a přivedlo vás to z míry.22Mojžíš vám dal obřízku - ne že by pocházela od Mojžíše, ale od praotců - a obřezáváte člověka také v sobotu.23Když tedy člověk smí přijmout obřízku v sobotu, a Mojžíšův Zákon tím není porušen, proč se na mě horšíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?24Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivě.«25Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali: »Není to ten, kterého chtějí zabít?26A hle: mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli přední muži skutečně k přesvědčení, že je to Mesiáš?27Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je.«28Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal: »Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte.29Já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal.«30Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina.31Mnoho lidí však v něho uvěřilo. Říkali: »Bude Mesiáš, až přijde, konat více znamení, než vykonal on?«32Farizeové se doslechli, že si to o něm lidé říkají. Proto velekněží a farizeové poslali služebníky velerady, aby ho zatkli.33Ježíš však řekl: »Ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal.34Budete mě hledat, ale nenajdete; a kde jsem já, tam vy nemůžete přijít.«35Židé se mezi sebou ptali: »Kampak chce jít, že my ho nenajdeme? Snad nechce jít do pohanské ciziny a učit tam pohany?36Co znamenají ta slova, která řekl: 'Budete mě hledat, ale nenajdete; a kde jsem já, tam vy přijít nemůžete'?«37V poslední, hlavní den svátků Ježíš stál v chrámě a hlasitě zvolal: »Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, 38ten, kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, potečou proudy vod z jeho nitra.« 39To řekl o Duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven.40Když židé slyšeli ta slova, někteří z nich říkali: »To je skutečně ten Prorok!«41Druzí zase: »To je Mesiáš!« Ale jiní namítali: »Copak přijde Mesiáš z Galileje?42Neříká Písmo, že Mesiáš vzejde z potomstva Davidova a z vesnice Betléma, odkud David pocházel?«43Proto kvůli němu došlo v zástupu k roztržce.44Někteří z nich ho chtěli zatknout, ale nikdo na něho nevztáhl ruku.45Služebníci velerady se vrátili k velekněžím a farizeům a ti se jich zeptali: »Proč jste ho nepřivedli?«46Služebníci odpověděli: »Žádný člověk nikdy tak nemluvil.«47Farizeové jim na to řekli: »I vy jste se nechali svést?48Uvěřil v něho někdo z předních mužů nebo z farizeů?49Leda jen tahle luza, která nezná Zákon - kletba na ně!«50Jeden z nich, Nikodém, ten, který už dříve přišel za Ježíšem, jim namítl:51»Odsoudí náš Zákon někoho, dokud ho nevyslechne a nezjistí, co dělá?«52Odpověděli mu: »Nejsi ty také z Galileje? Zkoumej a uvidíš, že z Galileje prorok nepovstane.«53A každý se vrátil domů.

Display settings Display settings