Catholic liturgical translationGenesis - 32. chapter - Genesis - chapter 32

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Časně ráno Laban vstal, políbil své vnuky a své dcery a požehnal jim. Potom se odebral zpátky domů.2Když se také Jakub vydal na cestu, potkali ho Boží andělé.3Jakub řekl, sotva je uviděl: „To je Boží tábor.“ A nazval to místo Machanajim.4Pak Jakub poslal před sebou posly ke svému bratru Ezauovi do země Seír, do edomského kraje.5Přikázal jim: „Řekněte mému pánu Ezauovi toto: Tvůj služebník Jakub vzkazuje: Byl jsem u Labana a u něj jsem pobýval až do této chvíle.6Mám dobytek, osly a stáda ovcí, čeledíny a děvečky. To ti chci oznámit, abych v tvých očích našel milost.’“7Poslové se vrátili k Jakubovi s touto zprávou: „Přišli jsme k tvému bratru Ezauovi a on ti jde naproti. Je s ním čtyři sta mužů.“8Tu se Jakub ulekl a byl velmi znepokojen. Rozdělil své lidi, stádo ovcí, dobytek i velbloudy do dvou táborů.9Řekl si: „Když Ezau narazí na jeden tábor a vezme jej útokem, druhý může uniknout.“10“Jakub se modlil: „Bože mého otce Abraháma a Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi řekl: ‚Vrať se do svého rodiště a ke svým příbuzným a já tě zahrnu dobrodiním.’11Nezasloužím si všechno tvé milosrdenství a všechnu tu věrnost, kterou jsi prokázal svému služebníkovi. Vždyť jsem měl jen hůl, když jsem překračoval tento Jordán, a teď mám dva tábory.12Vysvoboď mě, prosím, z ruky mého bratra Ezaua. Bojím se, aby na mne nezaútočil – a jsou tu matky a děti.13Vždyť jsi řekl: ‚Zahrnu tě dobrodiním a rozmnožím tvé potomstvo tak, že ho bude jako mořského písku, který nelze spočítat.’“14Utábořil se na noc. Z toho, co měl, vybral dar pro svého bratra Ezaua:15dvě stě koz a dvacet kozlů, dvě stě ovcí a dvacet beranů,16třicet velbloudic s mláďaty, čtyřicet krav a deset býků, dvacet oslic a deset oslů.17Předal je svým čeledínům po jednotlivých stádech. Řekl jim: „Vyjděte přede mne a nechte odstup mezi jednotlivými stády.“18Prvnímu přikázal: „Až potkáš mého bratra Ezaua a on se té zeptá, čí jsi, kam jdeš a komu patří ta zvířata,19řekni: ‚Patří tvému služebníku Jakubovi. Je to dar pro pána Ezaua. On sám jde také za námi.’“20Také druhému i třetímu a všem, kdo hnali stáda, řekl: „Oznamte Ezauovi, až na něj narazíte:21‚Tvůj služebník Jakub jde také za námi.’“ Řekl si totiž: ‚Usmířím si jeho tvář darem, který jde přede mnou. Až spatřím jeho tvář, snad mne milostivě přijme.’22Dar ho tedy předešel a on se utábořil na noc.23Téže noci však vstal, vzal své dvě ženy, své dvě děvečky a jedenáct synů a přebrodil Jabok.24Vzal je a převedl přes potok. Převedl také ostatní, co měl.25Jakub tam zůstal sám a kdosi s ním zápasil, dokud nevzešla jitřenka.26Když viděl, že ho nepřemůže, dotkl se jeho kyčle. Tak se při zápolení Jakubovi vykloubil kyčel.27Řekl mu: „Pusť mě, už svítá.“ Ale Jakub odpověděl: „Nepustím, dokud mi nepožehnáš.“28On se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“ „Jakub,“ odpověděl.29On prohlásil; „Už se nebudeš jmenovat Jakub, ale Izrael, protože jsi projevil sílu vůči Bohu i lidem a obstál jsi.“30Tu ho Jakub požádal: „Sděl mi prosím své jméno.“ Ale on řekl: „Proč chceš znát mé jméno?“ A požehnal mu na tom místě.31Jakub nazval to místo Penuel, neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář, a zůstal jsem naživu.“32Ve chvíli, kdy šel přes Penuel, vycházelo slunce. A on kulhal na jednu nohu. 33Izraelité tak až do dnešního dne nejedí nerv, který je na kyčelním kloubu, protože Jakubova kyčle byla poraněna v místě toho nervu. 

Display settings Display settings יהוהיהוה