Catholic liturgical translationGenesis - 27. chapter - Genesis - chapter 27

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Když Izák zestárl a oči mu tak zeslábly, že neviděl, zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Synu.“ A on odpověděl: „Zde jsem.“2Izák řekl: „Vidíš, jsem už starý a neznám den své smrti.3Vezmi prosím své zbraně, toulec a luk, jdi do polí a ulov mi zvěřinu.4“Uchystej mi z ni pochoutku, kterou mám rád, a přines mi ji. Až pojím, pronesu své požehnání, než zemřu.“5Rebeka poslouchala, jak Izák mluví se svým synem Ezauem. Jakmile Ezau vyšel do polí na lov, aby přinesl zvěřinu,6řekla svému synu Jakubovi: „Slyšela jsem tvého otce mluvit s tvým bratrem Ezauem. Řekl mu:7‚Přines mi zvěřinu a připrav mi z ní pochoutku. Po jídle ti požehnám před Hospodinem, než zemřu.’8Synu, poslyš, co ti teď řeknu.9Jdi ke stádu a přines mi dvě pěkná kůzlata; připravím je pro tvého otce jako pochoutku, kterou má rád.10Podáš je svému otci k jídlu a on ti před svou smrtí požehná.“11Jakub matce namítl: „Vždyť můj bratr Ezau je chlupatý, a já jsem hladký!12Co když mě otec ohmatá? Pak budu v jeho očích jako podvodník a uvedu na sebe spíše kletbu než požehnání.“13Ale matka mu řekla: „Tvé prokletí padne na mě, chlapče. Poslechni a přines mi je.“14Šel tedy, vybral je a přinesl matce. Ona z nich připravila pochoutku, kterou měl otec rád.15Rebeka vzala nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla u sebe doma, a oblékla do nich svého mladšího syna Jakuba.16Na ruce a na holé části šíje mu navlékla kozlečí kožky.17Pak dala Jakubovi do rukou pokrm a chléb, jež připravila.18On přišel ke svému otci a řekl: „Otče.“ Ten odpověděl: „Ano, můj synu. Který ty jsi?“19Jakub řekl svému otci: „Jsem Ezau, tvůj prvorozený. Udělal jsem, co jsi řekl. Posaď se prosím, pojez mou zvěřinu a požehnej mi.“20Izák synovi namítl: „Jak to, můj synu, žes ji tak rychle našel?“ On řekl: „Protože mi ji Hospodin, tvůj Bůh, poslal do cesty.“21„Pojď blíž,“ řekl Izák Jakubovi. „Chci si tě ohmatat, můj synu, jestli jsi skutečně můj syn Ezau nebo ne.“22Jakub přistoupil ke svému otci Izákovi, ten ho ohmatal a řekl: „Hlas je sice Jakubův, ale ruce jsou Ezauovy.“23Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a požehnal mu.24„Jsi skutečně můj syn Ezau?“ ujistil se. On řekl: „Ano.“25Izák řekl: „Podej mi to jídlo. Až pojím z tvého úlovku, požehnám ti.“ On mu podal jídlo a Izák jedl. Také mu přinesl víno a on pil.26Pak mu jeho otec řekl: „Přistup blíž a dej mi políbení, synu.“27On přistoupil a políbil ho. Když Izák ucítil vůni jeho šatu, požehnal mu a řekl: „Hle, vůně mého syna je jako vůně pole, kterému požehnal Hospodin.28Kéž ti Bůh dá rosu nebes i úrodnost země, hojnost obilí a vinného moštu.29Ať ti slouží národy, klanějí se ti všechny kmeny. Buď pánem svých bratrů, ať se ti klanějí synové tvé matky. Kdo tě proklíná, ať je proklet, kdo ti žehná, ať je požehnán.“30Avšak ve chvíli, kdy Izák dokončil své požehnání Jakubovi a sotva Jakub odešel od svého otce, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu.31Také on připravil lahodný pokrm a přinesl jej otci. Řekl mu: „Nechť můj otec vstane a pojí zvěřinu od svého syna, aby mi požehnal.“32Jeho otec Izák se zeptal: „Kdo jsi?“ On řekl: „Jsem tvůj syn Ezau, tvůj prvorozený.“ 33Izák se zachvěl hluboce otřesen a řekl: „Kdo mi tedy ulovil zvěřinu a podal k jídlu? Pojedl jsem všechno, než jsi přišel a požehnal jsem mu! To požehnání mu zůstane.“ 34Když Ezau uslyšel slova svého otce, mocně vykřikl hlasem plným hořkosti: „Požehnej také mně, otče!“35On ale řekl: „Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání.“36„Právem se jmenuje Jakub,“ naříkal Ezau. „Už dvakrát mě obelstil. Vzal mi mé prvorozenství, a teď mě navíc připravil i o požehnání.“ A otci řekl: „To jsi pro mě nenechal žádné požehnáni?“37Ale Izák odpověděl: „Ustanovil jsem ho tvým pánem a všechny jeho příbuzné jsem mu dal za služebníky. Obdařil jsem ho obilím a vinným moštem. Co tedy mohu udělat pro tebe, můj synu?“38Ezau řekl: „Což máš jenom jedno požehnání, otče? Otče, požehnej také mně!“ A dal se do hlasitého pláče.39Tehdy jeho otec Izák začal mluvit: „Daleko od úrodné země bude tedy tvé sídlo, daleko od rosy nebes.40Svým mečem budeš živ, sloužit budeš svému bratru. Jednou, až se vzbouříš, rozlomíš jeho jařmo na své šíji.“41Ezau pojal hořkost vůči svému bratru Jakubovi kvůli požehnání, jež mu otec udělil. Řekl si: „Teď se blíží doba smutku za mého otce, ale potom svého bratra Jakuba zabiju.“42Když se Rebeka doslechla, co řekl její starší syn Ezau, dala zavolat svého mladšího syna Jakuba a sdělila mu: „Tvůj bratr Ezau se utěšuje myšlenkou, že tě zabije.43Ale poslechni mě, synu, a rychle uteč do Charanu k mému bratru Labanovi.44Zůstaň u něho nějaký čas, než pomine hněv tvého bratra.45Až se jeho rozhorlení proti tobě utiší a on zapomene, co jsi mu provedl, pošlu pro tebe a vezmu tě zpátky. Přece nepřijdu o vás oba najednou?“46A Rebeka řekla Izákovi: „Nesnáším Chetitky. Jestli si Jakub vezme za ženu Chetitku, některou z této země, život pro mě nemá cenu.“

Display settings Display settings יהוהיהוה