Catholic liturgical translationGenesis - 24. chapter - Genesis - chapter 24

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Abrahám byl tehdy stařec pokročilého věku a Hospodin mu požehnal ve všem.2Abrahám řekl služebníku, nejstaršímu ve svém domě, který spravoval celý jeho majetek: „Polož svou ruku pod mé bedro!3Zapřísahám tě při Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, abys pro mého syna nebral ženu z dcer Kanaánců, mezi nimiž bydlím.4Ale půjdeš do mé vlasti k mým příbuzným a tam vezmeš ženu pro mého syna Izáka.“5Služebník se ho zeptal: „Možná, že mě ta žena nebude chtít následovat do této země. Mám přivést tvého syna zpět do země, odkud jsi vyšel?“6Abrahám mu odpověděl: „Chraň se tam mého syna zavést!7Hospodin, Bůh nebe a Bůh země, který mě vzal z domu mého otce a ze země mých příbuzných, který mi řekl a který mi přísahal: ‚Tvému potomstvu dám tuto zemi’, pošle svého anděla před tebou, abys vzal ženu pro mého syna odtamtud.8Kdyby ta žena nechtěla jít za tebou, budeš zbaven této mé přísahy, ale mého syna tam zpátky přivést nesmíš!“9Služebník tedy položil ruku pod bedro svého pána Abraháma a odpřisáhl mu to.10Pak vzal služebník deset velbloudů ze stáda svého pána a vydal se na cestu. Vezl s sebou všelijaké drahocenné věci svého pána a odebral se do Aram Naharajim, do města Nachorova.11Před městem nechal velbloudy usednout u studny s vodou. Bylo to zvečera, v době, kdy ženy vycházejí čerpat vodu.12A řekl: „Hospodine, Bože mého pána Abraháma, buď dnes při mně a prokaž milosrdenství mému pánu Abrahámovi.13Hle, stojím u pramene a dcery mužů města vycházejí čerpat vodu.14Dívka, které řeknu: ‚Nakloň svůj džbán, abych se napil’, a která odpoví: ‚Pij a já napojím i tvé velbloudy’, bude ta, kterou jsi určil pro svého služebníka Izáka. Podle toho poznám, že jsi prokázal milosrdenství mému pánu.“15Ještě než domluvil, vyšla Rebeka, která se narodila Betuelovi, synu Milky, ženy Abrahámova bratra Nachora. Na rameni nesla džbán.16Byla to dívka na pohled velmi půvabná, panna, muž ji dosud nepoznal. Sestoupila k prameni, naplnila svůj džbán a zase vystoupila.17Služebník jí běžel naproti a řekl: „Dej mi, prosím, napít trochu vody ze džbánu.“18Ona odpověděla: „Pij, můj pane“, a rychle spustila svůj džbán na ruku a dala mu napít.19Když ho napojila, řekla: „Budu čerpat vodu také pro tvé velbloudy, dokud se nenapijí.“20Rychle vyprázdnila džbán do napajedla a znovu odběhla ke studni čerpat. A načerpala vodu pro všechny jeho velbloudy.21Muž na ni mlčky hleděl, aby poznal, zda Hospodin dopřává jeho cestě zdaru či ne.22Když velbloudi dopili, vzal muž zlatý nosní kroužek o váze půl šekelu a dva náramky vážící deset šekelů zlata, určené pro její ruce,23a řekl: „Čí jsi dcera? Pověz mi, prosím tě, bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?“24Odpověděla mu: „Jsem dcera Betuela, syna, kterého Milka porodila Nachorovi.“25A dodala: „Slámy i píce je u nás dost, máme i místo k přenocování.“26Tu se muž sklonil, vzdal úctu Hospodinu27a řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abraháma, že neodepřel mému pánu své milosrdenství a svou věrnost. Vedl mě na mé cestě do domu příbuzných mého pána.“28Dívka pak běžela oznámit rodině své matky, co se událo.29Rebeka měla bratra jménem Laban a Laban vyběhl ven k muži u pramene.30Když totiž viděl nosní kroužek a náramky, které měla jeho sestra na rukou, a když slyšel, jak jeho sestra Rebeka vypráví, o čem s ní ten muž mluvil, přišel k tomu muži, který stál dosud u velbloudů poblíž pramene,31a řekl: „Pojď, požehnaný Hospodinův! Proč stojíš venku? Už jsem připravil dům i místo pro velbloudy.“32Ten muž tedy vešel do domu a odstrojil velbloudy. Laban dal velbloudům slámu a píci a jemu i mužům, kteří přišli s ním, dal vodu k umytí nohou.33Pak dal před něho prostřít k jídlu, ale on řekl: „Nebudu jíst, dokud nevyřídím svou záležitost.“ Laban odpověděl: „Mluv.“34Řekl tedy: „Jsem služebník Abrahámův.35Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný: dal mu brav a skot, stříbro a zlato, služebníky a služebnice, velbloudy a osly.36Sára, žena mého pána, mu porodila ve svém stáří syna, kterému odkázal všechno, co má.37A mne zavázal můj pán přísahou: ‚Nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kanaánců, v jejichž zemi bydlím,38ale půjdeš do domu mého otce a k mé rodině a odtamtud vezmeš ženu pro mého syna.’39Řekl jsem svému pánu: ‚Možná, že ta žena se mnou nepůjde’,40a on mi odpověděl: ‚Hospodin, před nímž chodím, pošle s tebou svého anděla, dopřeje tvé cestě zdaru a ty vezmeš pro mého syna ženu z mé rodiny, z domu mého otce.41Mé přísahy budeš zbaven, pokud přijdeš k mé rodině a oni ti nevyhoví. Pak budeš mé přísahy zbaven.’42Dnes jsem došel k prameni a řekl jsem: ‚Hospodine, Bože mého pána Abraháma, kéž bys dopřál zdaru cestě, po níž jdu.43Hle, stojím u pramene. Dívce, která vyjde čerpat vodu, řeknu: Dej mi, prosím, napít trochu vody ze svého džbánu.44Odpoví-li mně: ‚Napij se ty sám a já načerpám i pro tvé velbloudy’, bude to žena, kterou Hospodin určil pro syna mého pána.45Ještě než jsem v duchu domluvil, vyšla Rebeka se džbánem na rameni. Sestoupila k pramenu a načerpala vodu. Řekl jsem jí: ‚Dej mi, prosím, napít!’46Ona rychle spustila džbán z ramene a řekla: ‚Pij a já napojím i tvé velbloudy’ Napil jsem se a ona napojila i velbloudy.‚47Zeptal jsem se jí: ‚Čí jsi dcera?’ Odpověděla: ‚Jsem dcera Betuela, syna, kterého Milka porodila Nachorovi.’ Tu jsem jí navlékl tento kroužek do nosu a náramky na ruce. 48Sklonil jsem se, vzdal jsem úctu Hospodinu a velebil jsem Hospodina, Boha mého pána Abraháma, že mě vedl po správné cestě, abych pro jeho syna dostal dceru příbuzného mého pána. 49Nuže, jste-li ochotni projevit mému pánu lásku a důvěru, oznamte mi to; jestliže ne, oznamte mi to také, a obrátím se jinam.“50Laban a Betuel odpověděli: „Od Hospodina vyšla tato záležitost! Nemůžeme ti říci tak ani tak.51Hle, Rebeka je před tebou, vezmi ji a odejdi! Ať je ženou syna tvého pána, jak to řekl Hospodin!“52Když Abrahámův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu až k zemi.53Pak vyňal stříbrné a zlaté předměty i šaty a dal je Rebece; také jejímu bratrovi a její matce dal drahocenné dary.54Pak jedli a pili, on i muži, kteří byli s ním, a přenocovali. Když ráno vstali, řekl: „Propusťte mě k mému pánu.“55Ale její bratr a její matka odpověděli: „Ať s námi dívka zůstane ještě aspoň deset dní; potom půjde.“56On však jim řekl: „Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. Propusťte mě, ať mohu jít k svému pánu.“57Odpověděli: „Zavoláme dívku a zeptáme se jí samé.“58Zavolali Rebeku a řekli jí: „Chceš jít s tímto mužem?“ Ona odpověděla: „Chci.“59Vypravili tedy svou sestru Rebeku s její kojnou a Abrahámova služebníka s jeho muži.60Požehnali Rebeku a řekli jí: „Sestro naše, buď matkou tisíců desetitisíců, ať se tvoje potomstvo zmocní brány svých protivníků!“61Rebeka se vypravila se svými služebnicemi, nasedly na velbloudy a následovaly toho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel.62Izák právě přicházel od studny zvané Lachaj Roi; přebýval totiž v zemi Negeb.63Když se sklánělo k večeru, vyšel Izák na pole, aby se oddal svým myšlenkám. Zdvihl své oči, zpozorněl, hle – přicházejí velbloudi.64Rebeka zdvihla své oči, spatřila Izáka a spustila se z velblouda.65Zeptala se služebníka: „Kdo je ten muž, který jde přes pole proti nám?“ A služebník řekl: „To je můj pán.“ Vzala tedy závoj a zahalila se.66Služebník vyprávěl Izákovi, jak pořídil.67Izák přivedl Rebeku do stanu své matky Sáry, vzal si ji za ženu a zamiloval si ji tak, že se utěšil ze ztráty své matky.

Display settings Display settings יהוהיהוה