Catholic liturgical translationEzekiel - 16. chapter - Ezekiel - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Hospodin mě oslovil:2„Synu člověka, připomeň Jeruzalému jeho hanebnosti.3Řekneš: Tak praví Pán, Hospodin, Jeruzalému: Celý tvůj původ je z kananejské země: tvůj otec byl Amorita, tvá matka byla Chetitka.4Když ses narodila, když jsi přišla na svět, nebyla ti odříznuta pupeční šňůra, vodou k očištění jsi nebyla umyta, nebyla jsi potřena solí ani zavinuta v plenky.5Nikdo na tebe nepohlédl se slitováním, aby ti věnoval aspoň něco z této péče pro milosrdenství s tebou. Hned po narození jsi byla pohozena na Širé pole pro svou ošklivost.6Když jsem šel kolem tebe a viděl tě, jak se zmítáš ve své krvi, řekl jsem ti: Žij ze své krve7a vzrůstej! Polním poupětem jsem tě učinil, vyrostla jsi, rozvinula ses, dospěla do svrchované krásy. Zpevnila se tvá ňadra, vzrostl tvůj vlas, byla jsi však úplně nahá.8Tu jsem šel kolem tebe a viděl jsem tě – byl to tvůj čas, čas lásky – rozprostřel jsem na tebe lem svého pláště, přikryl tvou naho tu, přísahal jsem ti a uzavřel s tebou smlouvu – praví Pán, Hospodin – a stala ses mou.9Umyl jsem tě vodou a očistil tě od krve, pomazal tě olejem.10Dal jsem tě obléknout do pestrobarevného šatu, obul jsem tě do střevíců z delfíní kůže, ovinul jsem ti hlavu turbanem z kmentu, přioděl jsem tě hedvábným rouchem.11Ozdobil jsem tě klenoty, náramky jsem navlékl na tvé ruce, náhrdelník na tvé hrdlo.12Vložil jsem kroužky do tvého chřípí, náušnice do uší a nádhernou čelenku na hlavu.13Zdobila ses zlatem a stříbrem, odívala ses kmentem, hedvábím, pestrobarevným rouchem. Jedla jsi pečivá z nejjemnější mouky, med a olej, stala se překrásnou a schopnou kralování.14Tvé jméno se rozneslo mezi národy pro tvou krásu, neboť bylas dokonalá ozdobou, kterou jsem tě obdařil – praví Pán, Hospodin.15Ty ses však spoléhala na svou krásu, využívala jsi své slávy a oddávala ses každému, kdo šel kolem, a zahrnovala ho svým smilstvím a stala ses jeho.16Vzala jsi pak některé ze svých rouch a udělala sis pestrobarevné výšiny, na nichž jsi smilnila…17Vzala jsi své šperky z mého zlata a stříbra, kterými jsem tě obdařil, nadělala sis obrazy mužů a smilnila jsi s nimi.18Vzala jsi svá pestrobarevná roucha a jimi jsi je oděla, obětovala jsi jim můj olej a kadidlo.19Nabídla jsi jim k líbezné vůni můj chléb, který jsem ti dal, i jemné pečivo, olej a med, kterým jsem tě sytil - praví Pán, Hospodin.20Vzala jsi pak své syny a své dcery, které jsi mi porodila, a jim jsi je obětovala, aby se jimi nasytili. Bylo snad malé tvé smilství?21Zabila jsi mé syny a obětovala jsi je tím, žes je pro ně upálila.22Při všech svých ohavnostech a smilstvech ses nerozpomenula na dny svého mládí, kdy jsi byla úplně nahá a zmítala ses ve své krvi.23Po všech takových zločinech – běda, běda tobě – praví Pán, Hospodin -24vystavěla sis vykřičený dům a zbudovalas nevěstinec na každém prostranství.25Na, každém rozcestí jsi vystavěla svůj nevěstinec, zhanobila svoji krásu a roztáhla nohy každému, kdo šel kolem, a rozmnožilas tak svá smilstva.26Smilnila jsi s Egypťany, svými sousedy s velikými údy, a rozmnožila tak své smilstvo, abys mě vydráždila.27Tu jsem vztáhl proti tobě svojí ruku, neboť jsem zmenšil tvůj příděl a vydal jsem tě do moci tvých nepřítelkyň, filištínských dcer, které se styděly za tvé hanebné chování.28Oddala ses i Asyřanům, poněvadž jsi nebyla nasycena. Když jsi s nimi smilnila, ani tím ses nenasytila.29Pak jsi rozmnožila své smilství s kramářskou zemí Chaldejců, a ani tím ses nenasytila.30Jsem naplněn hněvem proti tobě – praví Pán, Hospodin – že jsi to vše dělala – dílo žvanivé nevěstky -31tím, že jsi stavěla svůj vykřičený dům na každém rozcestí a budovala nevěstinec na každém prostranství. Nebyla jsi jako nevěstka, která sbírá svou mzdu,32ale jako cizoložící žena, která přijímá mzdu od cizinců místo svého manžela.33Každé nevěstce se dává mzda, ty však jsi dokonce sama dávala mzdu všem svým milencům; obdarovávala jsi je, aby přicházeli odevšad k tobě a smilnili s tebou.34Pravý opak než u jiných žen byl při tvém smilnění: nikdo netoužil s tebou smilnit, ty jsi dávala mzdu a mzda nebyla dávána tobě. Pravý opak se stal!35Proto, nevěstko, slyš Hospodinovo slovo!36Tak praví Pán, Hospodin: Poněvadž jsi obnažila svojí nahotu a ukázala svoji hanbu ve svém smilství všem svým milencům; pro tvé ohavné modly a krev tvých synů, které jsi jím dala,37hle – shromáždím všechny tvé milence, po nichž jsi toužila, které jsi milovala i které jsi neměla ráda, shromáždím je odevšad proti tobě, ukážu jim tvoji hanbu a uvidí jí celou.38Stihnu tě trestem cizoložnic a vražedkyň a vydám tě svému hněvu a žárlivosti.39Vydám tě do jejich rukou, strhnou tvůj vykřičený dům, rozboří tvůj nevěstinec, svlečou tě z tvých rouch, vezmou ti nádherné šperky a zanechají tě úplně nahou.40Přivedou na tebe zástupy, ukamenují tě a probodnou tě svým mečem.41Tvé domy spálí ohněm a potrestají tě před očima mnoha žen. Tak ukončím tvé smilství, mzdu už nebudeš dávat.42Ukojím na tobě svůj hněv, přestanu na tebe žárlit, uklidním se a nebudu se už hněvat.43Poněvadž jsi nebyla pamětliva dnů své mladosti, popouzela jsi mě ke hněvu ve všech těchto věcech, proto hle – i já nechám dopadnout tvé chování na tvou hlavu – praví Pán, Hospodin – nepřidáš už jinou hanebnost ke všem svým ohavnostem.44Každý posměvač o tobě řekne: Jaká matka, taková dcera!45Jsi dcera hodná své matky, která pohrdla svým mužem i syny, hodná svých sester, které pohrdly svými muži a syny, tvá matka byla Chetitka, tvůj otec byl Amorita.46Tvá větší sestra byla Samaří se svými dcerami, která sídlí po tvé levici, menší sestra byla Sodoma se svými dcerami, která sídlí po tvé pravici.47Jen po krátký čas jsi nenapodobila jejích chování, nechápala jsi jejich ohavnosti. Ale pak ses stala v celém svém chování horší než ony.48Jako že jsem živ – praví Pán, Hospodin – nejednala Sodoma, tvá sestra, a její dcery tak, jako jednáš ty a tvé dcery.49Hle – to byl hřích Sodomy, tvé sestry: ona a její dcery žily v pýše, v nadměrném blahobytu, v bezstarostném klidu, neposílily ruku chudáka a ubožáka.50Staly se zpupnými a páchaly přede mnou ohavnost. Proto jsem je vyhladil, jak jsi viděla.51Samaří pak nehřešila ani polovicí tvých, hříchů, převýšila jsi je svými ohavnostmi a ospravedlnila jsi své sestry všemi svými hanebnostmi, které jsi spáchala.52proto nes svou hanbu i ty, která jsi ospravedlnila své sestry svými hříchy, poněvadž jsi jednala hanebněji než ony, které jsou spravedlivější než ty. Styď se a nes svou hanbu, neboť jsi dala svým sestrám zdání spravedlností.53Proto změním jejích osud, osud Sodomy a jejích dcer, i osud Samaří a jejích dcer a uprostřed nich změním i tvůj osud,54abys nesla svoji hanbu a styděla se za všechno, co jsi spáchala, a tím je utěšovala.55Tvé sestry, Sodoma a její dcery, se vrátí do dřívějšího stavu, rovněž i Samaří a její dcery se vrátí do dřívějšího stavu, ale i ty a tvé dcery se vrátíte do dřívějšího stavu.56Nebyla Sodoma, tvá sestra, na tvých rtech k posměchu v čas tvé pýchy,57dříve než byla zjevena tvá hanba? Jako ona jsi nyní ty k pohaně u edomských dcer i u všech filištínských dcer, tvých sousedek, které odevšad tebou pohrdají.58Splatíš tak svou hanebnost i své ohavností – Hospodinův výrok.59Tak praví Pán, Hospodin: Učiním s tebou tak, jako tys učinila, když jsi pohrdla přísahou a zrušila smlouvu.60Rozpomenu se vsak na svoji smlouvu sjednanou s tebou za dnů tvého mládí, a uzavřu s tebou smlouvu věcnou.61Vzpomeň si na své chování a zastydíš se, když vezmu tvé větší i menší sestry a dám ti je jako dcery, avšak ne pro dřívější smlouvu s tebou.62Uzavřu s tebou smlouvu novou a poznáš, že já jsou Hospodin,63aby ses rozpomenula a zahanbila a nemohla již otevřít ústa pro hanbu, až ti odpustím všechno, co jsi udělala“ – praví Pán, Hospodin.

Display settings Display settings יהוהיהוה