Catholic liturgical translationExodus - 8. chapter - Exodus - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


 1Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Áronovi: ‚Vztáhni svou ruku s holí nad řeky, nad nilská ramena a nad bažiny, vyveď žáby na egyptskou zemi.’“  2Áron vztáhl ruku nad egyptské vody, žáby vylezly a pokryly egyptskou zemi.  3Ale kouzelníci svým tajným uměním udělali totéž a přivedli žáby na egyptskou zemi.  4Ale faraon zavolal Mojžíše a Árona a řekl: „Proste Hospodina, aby mě i můj lid zbavil žab, a propustím lid, aby obětoval Hospodinu.“  5Mojžíš řekl faraonovi: „Urči mi laskavě, kdy mám prosit za tebe, za tvé služebníky a za tvůj lid, abyste byli ty i tvůj dům zbaveni žab. Ty zůstanou jen v Nilu.“  6Faraon odpověděl: „Zítra.“ Mojžíš řekl: „Stane se podle tvého slova, abys poznal, že nikdo není jako Hospodin, náš Bůh.  7Budeš zbaven ty, tvé paláce, tvoji služebníci i tvůj lid žab, zůstanou jen v Nilu.“  8Když Mojžíš a Áron vyšli od faraona, Mojžíš prosebně volal k Hospodinu kvůli žábám, kterými stihl faraona.  9Hospodin splnil Mojžíšovu prosbu a žáby v domech, nádvořích i polích pošly.  10Nakupili je na hromady, takže zápach naplnil zemi.  11Faraon viděl, že nastala úleva, zatvrdil své srdce a nevyslyšel je, jak Hospodin předpověděl.  12Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Áronovi: ‚Vztáhni svou hůl a udeř do prachu země.’ A změní se v komáry po celé egyptské zemi.“  13Udělali tak. Áron vztáhl ruku s holí a udeřil do prachu země. Komáři byli na lidech i zvířatech. Všechen prach země se změnil v komáry po celé egyptské zemi.  14Také čarodějové se pokoušeli svými kouzly vyvést komáry, ale nezdařilo se jim to. Komáři byli na lidech i zvířatech.  15Čarodějové řekli faraonovi: „Je to Boží prst!“ Ale faraonovo srdce se zatvrdilo a nevyslyšel je, jak předpověděl Hospodin. 16Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vstaň časně ráno a předstup před faraona, až vyjde k vodě. Řekneš mu: Tak praví Hospodin: ‚Propusť můj lid, aby mi obětoval!17Jestliže nepropustíš můj lid, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid a na tvé paláce mouchy. Domy Egypťanů i půda, na které žiji, budou plné much.18V ten den oddělím zemi Gošen, kde přebývá můj lid, aby tam mouchy nebyly, a tak poznáš, že já, Hospodin, jsem uprostřed země.19Oddělím svůj lid od lidu tvého. Zítra se to znamení stane.’“20A Hospodin tak učinil. Dotěrné mouchy napadly faraonův palác, domy jeho služebníků a celý Egypt. Země utrpěla od much velkou škodu.21Faraon zavolal Mojžíše a Árona a řekl: „Jděte a obětujte svému Bohu tady v zemi!“22Mojžíš odpověděl: „To nemůžeme udělat; neboť přinášíme Hospodinu, našemu Bohu, obětní zvířata a to je u Egypťanů ohavné. Copak nás Egypťané neukamenují, když budeme před nimi přinášet oběti, které oni mají v ohavnosti?23Musíme jít cestu tří dnů do pouště a budeme obětovat Hospodinu, našemu Bohu, jak nám poručil.“24Faraon řekl: „Propustím vás a budete obětovat Hospodinu, svému Bohu; jen se nevzdalujte daleko a proste za mě.“25Mojžíš odpověděl: „Až vyjdu od tebe, budu prosit Hospodina a zítra odežene mouchy od faraona, od jeho služebníků a od jeho lidu. Jen ať nás faraon znovu neoklame, že by nepropustil lid, aby obětoval Hospodinu.“26Když Mojžíš vyšel od faraona, prosil Hospodina27a ten splnil jeho prosbu: zahnal mouchy od faraona, jeho služebníků a jeho lidu, takže nezůstala ani jedna.28Ale faraon zatvrdil své srdce i tentokrát a lid nepropustil.

Display settings Display settings יהוהיהוה