Catholic liturgical translationDeuteronomy - 3. chapter - Deuteronomy - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Obrátili jsme se a vystupovali cestou na Bašan. Bašanský král Og a všechen jeho lid vytáhl, aby se s námi utkal v bitvě u Edrei.2Hospodin mi řekl: ‚Neboj se ho, neboť jsem ti ho vydal do rukou se vším jeho lidem i s jeho zemí. Učiníš mu, co jsi učinil amoritskému králi Sichonovi, který sídlil v Chešbonu.’3Hospodin, náš Bůh, nám tak vydal bašanského krále Oga se vším jeho lidem. Zahubili jsme ho, nikdo mu nezůstal naživu.4Tehdy jsme se zmocnili všech jeho měst; nebylo město, které bychom jim nezabrali – šedesát měst, celé území Argob, Ogovo království v Bašanu.5Všechna tato města byla opevněna vysokými hradbami s branami a závorami – zabrali jsme i velmi mnoho neopevněných měst.6Vyhladili jsme je, jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi. Vybili jsme ve všech městech muže, ženy i děti.7Všechen dobytek a kořist z měst jsme si však nechali.8Tak jsme tehdy zabrali zemi obou amoritských králů, kteří byli v Zajordání, od potoka Arnon až k pohoří Chermon -9Sidoňané užívají pro Chermon názvu Sirjon, Amorité ho nazývají Senir -,10všechna města náhorní roviny, celý Gilead a celý Bašan až po Salku a Edrei, města, nad kterými kraloval Og v Bašanu.11Z Refajitů totiž přežil jen bašanský král Og. Jeho lůžko bylo ze železa. Cožpak není v ammonitské Rabě? Je devět loket dlouhé a čtyři lokte široké, měřeno podle běžného lokte.12Tuto zemi jsme tehdy obsadili od Aroeru, který je na břehu potoka Arnon. Polovinu pohoří Gilead a jeho města jsem dal potomkům Rubenovým a Gadovým.13Zbytek Gileadu a celý Bašan, království Ogovo, jsem dal polovině kmene Manasesova, celé území Argob. Celý Bašan se nazývá zemí Refajitů. 14Manasesův potomek Jair se zmocnil celého území Argob až k hranicím Gešuru a Maakatu. Přejmenoval Bašan na Jairovy vesnice. Tak se nazývají dodnes. 15Makirovi jsem dal Gilead.16Potomkům Rubenovým a Gadovým jsem dal část Gileadu až k potoku Arnon – s hranici ve středu údolí – a až k potoku Jabok, k hranici Ammonitů,17pustinu s Jordánem a území od Kin-neretu až po moře v pustině. Solné moře, od úpatí Pisgy směrem na východ.18Tehdy jsem vám přikázal: ‚Hospodin, váš Bůh, vám daroval tuto zemi, abyste ji obsadili. Všichni válečníci vyjdou ozbrojeni před svými izraelskými bratry.19Jen vaše ženy, děti a stáda – vím, že máte velká stáda – zůstanou ve vašich městech, která jsem vám daroval.20Teprve až Hospodin dopřeje vašim bratrům, tak jako vám, aby se usadili, až zaberou také oni zemi, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh, za Jordánem, vrátíte se každý ke svému vlastnictví, které jsem vám daroval.’21Jozuovi jsem tehdy přikázal: ‚Na vlastní oči jsi viděl všechno, co Hospodin, váš Bůh, učinil těm dvěma králům. Tak učiní Hospodin všem královstvím, kterými budeš procházet.22Nebojte se jich, protože Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás.’23Tehdy jsem prosil Hospodina o milost:24‚Pane, Hospodine, ty jsi začal zjevovat svému služebníku svou velikost a svou mocnou ruku. Vždyť kdo je Bohem na nebi i na zemi, který dokáže učinit, co činíš ty, a má sílu, jakou máš ty?25Chci přejít a spatřit tu dobrou zemi, která je za Jordánem, to krásné pohoří i Libanon.’26Hospodin se však na mě kvůli vám rozhněval a nevyslyšel mě. Řekl mi: ‚To stačí! Už přede mnou o této záležitosti nemluv.27Vystup na vrchol Pisgy a rozhlédni se na západ, na sever, na jih a na východ. Na vlastní oči se podívej, protože tento Jordán nepřejdeš.28Pověř Jozua, posiluj ho a dodej mu odvahy, neboť on přejde před tímto lidem, on jim dá do vlastnictví zemi, kterou vidíš.’29Usadili jsme se tedy v údolí naproti Bet-Peoru.

Display settings Display settings יהוהיהוה