Catholic liturgical translationDeuteronomy - 23. chapter - Deuteronomy - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Nikdo si nevezme za manželku ženu svého otce, neodhalí tak lože svého otce.2Do Hospodinova shromáždění nevstoupí ten, kdo má rozdrcená varlata nebo uříznutý pyj.3Do Hospodinova shromáždění nevstoupí míšenec; ani v desátém pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění.4Do Hospodinova shromáždění nevstoupí Ammonita a Moabita; nikdy, ani v desátém pokolení nevstoupí do Hospodinova shromáždění,5protože vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou na cestě, když jste táhli z Egypta, a najali proti tobě Bileama, syna Beorova, z Petoru v Aram Naharajim, aby tě proklel.6Hospodin, tvůj Bůh, však nechtěl Bileama vyslyšet; Hospodin, tvůj Bůh, obrátil kvůli tobě kletbu v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval.7Nikdy, po všechny své dny, neusiluj o mír a porozumění s nimi.8Nebudeš se štítit Edomity, neboť je tvým bratrem; nebudeš se štítit Egypťana, neboť jsi byl přistěhovalcem v jeho zemi.9Potomci, kteří se jim narodí, mohou ve třetím pokolení vstoupit do Hospodinova shromáždění.10Když vytáhneš s vojskem proti svým nepřátelům, vyvaruješ se jakékoli špatnosti.11Bude-li mezi vámi muž, který bude nečistý pro noční výron semene, odejde ven za tábor. Nevstoupí do tábora.12Jakmile se přiblíží večer, umyje se ve vodě a při západu slunce vejde do tábora,13keříku za táborem budeš mít místo, kam budeš chodit na stranu. 14Mezi svým nářadím budeš mít lopatku. Než půjdeš na stranu, vyhrabeš jí důlek a pak své výkaly zase přikryješ. 15Neboť Hospodin, tvůj Bůh, chodí uprostřed tvého tábora, aby tě zachránil a vydal ti tvé nepřátele; tvůj tábor tedy musí být svatý, aby na tobě nespatřil nic hanebného a neodvrátil se od tebe.16Otroka, který se u tebe zachránil před svým pánem, nevydáš jeho pánu.17Bude u tebe bydlet na místě, které si zvolí, v jednom z tvých měst, které se mu zalíbí; nebudeš ho utiskovat.18Žádná z izraelských dcer se nezasvětí smilstvu ani žádný z izraelských synů se nezasvětí smilstvu.19Nepřineseš mzdu nevěstky ani psí odměnu do domu Hospodina, svého Boha; nemůže k tomu zavazovat žádný slib, neboť obojí je pro Hospodina, tvého Boha, ohavností.20Od svého bratra nebudeš požadovat úrok, a to úrok z peněz, z pokrmu nebo z čehokoli, co se úročí.21Od cizince můžeš požadovat úrok, avšak od svého bratra úrok požadovat nebudeš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, čeho dosáhneš svým přičiněním v zemi, kterou přicházíš obsadit.22Zavážeš-li se slibem Hospodinu, svému Bohu, nebudeš váhat jej splnit; neboť Hospodin, tvůj Bůh, to bude od tebe určitě požadovat; dopustil by ses provinění.23Nebudeš-li se zavazovat slibem, nedopustíš se provinění.24Budeš dbát na to, co vyšlo z tvých rtů, a uděláš, co jsi Hospodinu, svému Bohu, dobrovolně slíbil, k čemu ses svými ústy zavázal.25Když vejdeš do vinice svého bližního, najíš se hroznů dosyta podle své chuti, nebudeš je však sbírat do své nádoby.26Když přijdeš k obilí svého bližního, natrháš si klasy rukou, nebudeš však obilí svého bližního žnout srpem.

Display settings Display settings יהוהיהוה