Catholic liturgical translationDeuteronomy - 22. chapter - Deuteronomy - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Nebudeš jen přihlížet, když se zatoulá býk tvého bratra nebo jeho ovce; nebudeš k nim netečný, ale vrátíš je svému bratru.2Jestliže tvůj bratr není ve tvé blízkosti a ty ho neznáš, vezmeš zatoulané zvíře do svého domu. Bude u tebe, dokud ho tvůj bratr nebude hledat; pak mu je vrátíš.3Tak budeš jednat s jeho oslem, s jeho oděvem a každou ztracenou věcí svého bratra, která se mu ztratila a tys ji nalezl. Nebudeš netečný.4Nebudeš jen přihlížet, když na cestě padne osel tvého bratra nebo jeho býk; nebudeš k nim netečný, ale pomůžeš mu je zdvihnout.5Žena nebude nosit mužský oděv a muž si neoblékne ženské šaty, neboť Hospodin, tvůj Bůh, si oškliví každého, kdo něco takového dělá.6Narazíš-li na své cestě na ptačí hnízdo s holátky či vejci, na kterémkoli stromě nebo na zemi, a matka bude pečovat o holátka či vejce, nezmocníš se matky spolu s mláďaty.7Matku pustíš a ponecháš si mláďata, aby se ti dobře vedlo a byl jsi dlouho živ. 8Když budeš stavět nový dům, uděláš zábradlí kolem své střechy; nedopustíš prolití krve ve svém domě, kdyby z ní někdo spadl. 9Nevysadíš na své vinici ještě něco dalšího; jinak propadne svatyni vše, co jsi zasadil, i úroda vinice.10Nebudeš orat zároveň s volem i oslem.11Nebudeš se oblékat do látky, ve které je smíšena vlna a len.12Uděláš si střapce na čtyřech rozích své pokrývky, kterou se přikrýváš.13Když si muž vezme ženu a vejde k ní, ale pak se mu znelíbí,14bude ji obviňovat ze zlých skutků a rozšíří o ní zlou pověst tím, že bude říkat: ‚Vzal jsem si tuto ženu, avšak když jsem se k ní přiblížil, neshledal jsem u ní známky panenství’,15tehdy vezme otec dívky a její matka známky dívčina panenství a přinesou je starším města do brány.16Otec dívky řekne starším: ‚Tomuto muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on ji teď nenávidí.17Dokonce ji obviňuje ze zlých skutků, když říká: «Neshledal jsem u tvé dcery známky panenství» Zde jsou známky panenství mé dcery.’ A rozprostřou látku před staršími města.18Starší toho města vezmou toho muže a potrestají ho.19Uloží mu pokutu sto stříbrných a předají ji dívčinu otci. Rozšiřoval totiž zlou pověst o izraelské panně. Zůstane jeho ženou, nesmí ji propustit po všechny své dny.20Jestliže se však podezření ukáže jako pravdivé a známky dívčina panenství nebudou nalezeny,21vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce a muži jejího města ji budou kamenovat, až zemře, neboť se dopustila hanebného činu v Izraeli, když smilnila v domě svého otce. Tak odstraníš zlo ze svého středu.22Bude-li přistižen muž, že ležel s vdanou ženou, zemřou oba: muž, který se ženou ležel, i ta žena. Tak odstraníš zlo z Izraele.23Stane-li se, že panenskou dívku, zasnoubenou muži, nalezne ve městě jiný muž a bude s ní ležet,24vyvedete oba dva k bráně toho města a budete je kamenovat, až zemřou; dívka proto, že ve městě nekřičela; muž proto, že ponížil ženu svého bližního. Tak odstraníš zlo ze svého středu.25Jestliže nějaký muž nalezne zasnoubenou dívku na poli, násilím se jí zmocní a bude s ní ležet, zemře pouze ten muž, který s ní ležel.26Dívce neuděláš nic, protože se nedopustila provinění trestaného smrtí. Je tomu jako v případě, kdy někdo povstane proti svému bližnímu a zabije ho.27Nalezl ji totiž na poli, zasnoubená dívka křičela, ale nikdo jí nepomohl.28Jestliže muž nalezne panenskou dívku, která není zasnoubena, zmocní se jí, bude s ní ležet a budou přistiženi,29muž, který s ní ležel, dá otci té dívky padesát stříbrných. Stane se jeho ženou, protože ji ponížil; nesmí ji propustit po všechny své dny.

Display settings Display settings יהוהיהוה