Catholic liturgical translationDeuteronomy - 14. chapter - Deuteronomy - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Jste synové Hospodina, svého Boha. Kvůli mrtvému si nebudete dělat zářezy, neuděláte si ani lysinu mezi očima.2Neboť jsi svatým lidem pro Hospodina, svého Boha. Tebe si totiž Hospodin vyvolil ze všech národů na zemi, abys byl jeho zvláštním lidem.3Nesmíš jíst nic ohavného.4Toto jsou zvířata, která smíte jíst: býka, ovci a kozu,5jelena, gazelu, srnce, kamzíka, buvola, antilopu a kozorožce,6všechna zvířata, která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě rozštěpená rýhou na dvě části, a zvířata, která přežvykují; taková jíst smíte.7Z přežvýkavců se štěpící rýhou v rozdělených kopytech však nesmíte jíst velblouda, zajíce a damana. Jsou sice přežvýkavci, nemají však rozdělená kopyta. Budou pro vás nečistí.8Nesmíte jíst ani vepře. Má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý. Nesmíte jíst jejich maso, nesmíte se ani dotknout jejich zdechliny.9Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst všechno, co má ploutve a šupiny.10Nesmíte však jíst nic takového, co nemá ploutve a šupiny. Bude to pro vás nečisté.11Smíte jíst všechny čisté ptáky.12Tyto ptáky však jíst nesmíte: orla, orlosupa a orla mořského,13luňáka, jestřába a různé druhy supů, 14všechny druhy havranů, 15pštrosa, poštolku, racka a různé druhy sokolů,16sýčka, výra a sovu pálenou,17pelikána, supa, kormorána,18čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.19Také všichni drobní okřídlenci budou pro vás nečistí. Nesmějí se jíst.20Smíte jíst veškeré čisté ptactvo.21Nesmíte jíst žádnou zdechlinu. Dáš ji přistěhovalci, který je v tvém městě, aby ji jedl, nebo ji prodáš cizinci, protože jsi svatým lidem pro Hospodina, svého Boha. Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.22Každý rok odvedeš desátek z veškeré úrody své setby, z toho, co vzejde na poli.23Před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, budeš jíst desátek ze svého obilí, vína a oleje i prvotiny svého bravu a skotu, aby ses po všechny dny učil bát se Hospodina, svého Boha.24Bude-li tvá cesta tak dlouhá, že je nebudeš moci donést, protože místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, bude od tebe daleko, pak až ti Hospodin, tvůj Bůh, požehná,25směníš je za peníze, peníze vezmeš s sebou a půjdeš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí.26Penězi zaplatíš vše, po čem zatoužíš: skot, brav, víno, opojný nápoj a vše, čeho si budeš žádat. Tam, před Hospodinem, svým Bohem, budeš jíst a radovat se, ty i tvůj dům.27Nenecháš na holičkách ani levijce, který je ve tvém městě, protože nemá s tebou podíl na půdě ani dědičný majetek.28Po uplynutí tří let odvedeš všechny desátky ze své úrody toho roku a uložíš je ve svých městech.29Přijde pak levijec, který nemá s tebou podíl na půdě ani dědičný majetek, přistěhovalec, sirotek a vdova, kteří jsou v tvém městě, a budou jíst dosyta, aby Hospodin, tvůj Bůh, požehnal veškeré práci tvých rukou, kterou děláš.

Display settings Display settings יהוהיהוה