Catholic liturgical translationDeuteronomy - 11. chapter - Deuteronomy - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Miluj Hospodina, svého Boha, dbej na to, co ti uložil, na jeho nařízení, ustanovení a příkazy po všechny dny.2Dnes přece znáte to, co vaše děti nepoznaly a neviděly: napomínání od Hospodina, vašeho Boha, jeho velikost, jeho mocnou ruku a vztaženou paži,3jeho znamení a skutky, které učinil uprostřed Egypta faraonovi, egyptskému králi, a celé jeho zemi,4všechno, co učinil egyptskému vojsku, jeho koním a vozům, jak je zaplavil vodou Rákosového moře, když vás pronásledovali. Hospodin je vyhubil – tak je tomu dodnes;5co pro vás udělal na poušti, než jste přišli na toto místo,6a co udělal Datanovi a Abiramovi, synům Eliaba, který byl potomkem Rubenovým, když země otevřela svá ústa a pohltila je uprostřed celého Izraele i s jejich rodinami, stany a se všemi jejich stoupenci.7Na vlastní oči jste přece viděli celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal.8Dbejte proto na každý příkaz, který vám dnes ukládám, abyste byli silní, až budete obsazovat zemi, kterou přicházíte obsadit,9a abyste dlouho žili v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji dá jim a jejich potomkům, v zemi oplývající mlékem a medem.10Neboť země, kterou přicházíš obsadit, není jako egyptská země, z níž jste vyšli, kterou jsi oséval semenem a vlastníma rukama zavlažoval jako zelinářskou zahradu.11Země, kterou přicházíte obsadit, je země s horami a údolími; pije vodu, která padá z nebe jako déšť.12Je to země, o niž Hospodin, tvůj Bůh, pečuje. Oči Hospodina, tvého Boha, na ní spočívají neustále, od začátku roku až do konce. 13Budete-li pozorně naslouchat mým příkazům, které vám dnes ukládám, milovat Hospodina, svého Boha, a sloužit mu celým svým srdcem a celou svou duší,  14daruji vaší zemi déšť v obvyklé době, déšť raný i pozdní; budeš sklízet obilí, víno i olej.  15Na tvém poli dám zeleň tvému dobytku, budeš jíst a nasytíš se.  16Dejte si však pozor, aby se vaše srdce nedalo svést, takže byste se odchýlili, sloužili cizím bohům a klaněli se jim.  17Hospodin by pak vzplanul proti vám hněvem, uzavřel by nebe, takže by už nebyl déšť a půda by nevydala úrodu. Rychle byste vyhynuli v té dobré zemi, kterou vám Hospodin dává.  18Uložte si tato má slova do srdce a do duše. Přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek mezi vašima očima.  19Naučíte jim své syny tím, že o nich budeš mluvit, když budeš přebývat doma i když budeš na cestách, když budeš uléhat i vstávat.  20Napíšeš je na veřeje svého domu a na své brány,  21aby bylo vašich dnů i dnů vašich synů tolik jako dnů nebe nad zemí – v té zemi, o níž Hospodin, váš Bůh, přísahal vašim otcům, že jim ji daruje. 22Budete-li pečlivě dbát na všechny tyto příkazy, které vám dnes ukládám, abyste podle nich jednali, budete-li milovat Hospodina, vašeho Boha, chodit po všech jeho stezkách a lnout k němu,23vyžene Hospodin před vámi všechny tyto národy, zmocníte se národů větších a silnějších, než jste vy.24Každé místo, na kterém spočinou chodidla vašich nohou, bude vaše: od pouště až po Libanon, od veliké řeky, řeky Eufratu, až k Západnímu moři bude vaše území.25Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, totiž uvedl strach a bázeň před vámi na celou zemi, po níž budete kráčet, jak vám slíbil.26Hleď, předkládám vám dnes požehnání, nebo kletbu.27Požehnání, budete-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které vám dnes ukládám;28kletbu, nebudete-li poslouchat příkazy Hospodina, vašeho Boha, a odbočíte z cesty, kterou vám dnes přikazuji, tím, že budete chodit za jinými bohy, které jste neznali.29Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, budeš pronášet požehnání na hoře Gerizim a kletbu na hoře Ebal.30Což nejsou ty hory za Jordánem, za cestou na západ, v zemi Kanaánců, kteří sídlí v pustině naproti Gilgalu u dubu More?31Přecházíte Jordán, abyste vešli obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává. Až ji obsadíte a usadíte se v ní,32budete svědomitě zachovávat nařízení a ustanovení, která vám dnes Bůh, předávám.

Display settings Display settings יהוהיהוה