The Jerusalem Bible (CZ)Judges - 9. chapter - Judges - chapter 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Jerubaalův syn Abimelek odešel do Sichemu k bratrům své matky a oslovil je i celý rod matčina otcovského domu těmito slovy:  2„Vyřiďte tedy, prosím vás, sichemským předákům: Co je pro vás lepší? Mít za pány sedmdesát lidí, všechny Jerubaalovy syny, nebo mít jen jednoho pána? Vzpomeňte si ostatně, že já jsem z vašich kostí a z vašeho masa!“  3Právě jak to řekl, promluvili o něm bratři jeho matky ke všem sichemským předákům, a jejich srdce se k Abimelekovi naklonilo, neboť si říkali: „Je to náš bratr!“  4Dali mu tedy sedmdesát šekelů stříbra z chrámu Baal-Berita a Abimelek jich užil k naverbování ničemů, dobrodruhů, kteří se k němu přidali.  5Potom se odebral do otcova domu v Ofře a pobil na jednom a témže kameni své bratry, Jerubaalovy syny, sedmdesát mužů. Nejmladší Jerubaalův syn Jotam nicméně unikl, protože se schoval.  6Potom se všichni sichemští předáci a celé Bet-Milo shromáždili a prohlásili poblíž Dubu stély, který je v Sichemu, Abimeleka za krále.  7Ohlásili to Jotamovi. On šel a postavil se na vrchol hory Garizim a hlasitě na ně volal: „Slyšte mě, sichemští předáci, aby vás slyšel Bůh!  8Jednoho dne se stromy vydaly na cestu, aby pomazaly krále, jenž by jim vládl. Řekly olivovníku: ‘Buď naším králem!’  9Olivovník jim odpověděl: ‘Mám se snad zříci svého oleje, jenž vzdává čest bohům i lidem, a jít se kymácet nad stromy?’  10Tu řekly stromy fíkovníku: ‘Pojď, ty buď naším králem!’  11Fíkovník jim odpověděl: ‘Mám se snad zříci své sladkosti a svého skvělého ovoce a jít se kymácet nad stromy?’  12Tu řekly stromy vinné révě: ‘Pojď, ty buď naším králem.’  13Vinná réva jim odpověděla: ‘Mám se snad zříci svého vína, které blaží bohy i lidi, a jít se kymácet nad stromy?’  14Tu řekly všechny stromy trnitému keři: ‘Pojď, ty buď naším králem!’  15A trnitý keř stromům odpověděl: ‘Pomažete-li mě s dobrým úmyslem, abych vám vládl, přijďte se schovat do mého stínu. Jinak z trnitého keře vyšlehne oheň a stráví libanonské cedry!’ 16 Nuže tedy, jestliže jste jednali s dobrým úmyslem a zcela poctivě a králem jste učinili Abimeleka, jestliže jste se dobře zachovali vůči Jerubaalovi a jeho domu, jestliže jste s ním jednali, jak si zasluhoval za své činy -17třebaže můj otec za vás bojoval, dával za vás v sázku život, vysvobodil vás z Madianovy ruky,18vy jste dnes povstali proti domu mého otce, pobili jste na jednom a témže kameni jeho syny, sedmdesát mužů, a ustanovili jste nad sichemskými předáky za krále Abimeleka, syna jeho otrokyně, protože on je váš bratr!19- jestliže jste tedy dnes jednali s dobrým úmyslem a zcela poctivě vůči Jerubaalovi a celému jeho domu, ať je Abimelek vaší radostí a vy radostí jeho!20Jinak ať z Abimeleka vyšlehne oheň a stráví předáky ze Sichemu a z Bet-Mila a ať z předáků ze Sichemu a z Bet-Mila vyšlehne oheň a stráví Abimeleka!“21Potom se Jotam dal na útěk, zachránil se a odebral se do Beeru, kde se usadil, aby unikl svému bratru Abimelekovi.22Abimelek panoval nad Izraelem tři roky.23Potom Bůh seslal ducha nesváru mezi Abimeleka a sichemské předáky a sichemští předáci Abimeleka zradili.24Stalo se to, aby byl pomstěn zločin spáchaný na sedmdesáti Jerubaalových synech a aby jejich krev padla na jejich bratra Abimeleka, který je pobil, a také na sichemské předáky, kteří mu pomáhali pobít jeho bratry.25Sichemští předáci na něho tedy nastražili zálohy na vrcholku hor a olupovali každého, kdo se kolem nich ubíral po cestě. Abimelekovi to oznámili.26Sichemem náhodou procházel Obedův syn Gaal v doprovodu svých bratrů a získal si důvěru sichemských předáků.27Ti vyšli do polí, sklízeli své vinice, šlapali hrozny, pořádali radovánky a vešli do chrámu svého boha. Jedli tam a pili a zlořečili Abimelekovi.28Tu Obedův syn Gaal vykřikl: „Kdo je Abimelek a co je Sichem, že my máme být jeho otroky? Nemá spíš Jerubaalův syn a jeho zástupce Zebul sloužit mužům Sichemova otce Chamora? Proč bychom byli otroky my?29Kdo mi dá do rukou tento lid, abych vyhnal Abimeleka, a já bych mu řekl: Posilni své vojsko a vytáhni!“30Správce města Zebul se dozvěděl o řečech Obedova syna Gaala a rozhněvalo ho to.31Vypravil tajně k Abimelekovi posly, aby mu vyřídili: „Hle, Obedův syn Gaal přišel se svými bratry do Sichemu a pobuřují město proti tobě.32Proto v noci vstaň i s muži, které máš u sebe, a polož se do zálohy v polích,33ráno potom při východu slunce vyrazíš a vyřítíš se na město. Až ti Gaal a muži, kteří jsou s ním, vytrhnou naproti, naložíš s nimi, jak budeš moci.“34Abimelek se tedy v noci vydal na cestu se všemi muži, které měl u sebe, a rozložili se ve čtyřech oddílech do zálohy naproti Sichemu.35Právě když Obedův syn Gaal vyšel a zastavil se v městské bráně, vystoupil Abimelek a muži, kteří byli s ním, ze zálohy.36Gaal uviděl ten oddíl a řekl Zebulovi: „Hle, nějací muži scházejí z vrcholu hory.“ - „To je stín těch hor,“ odpověděl mu Zebul, „a ty to pokládáš za muže.“37Gaal zase pokračoval: „Hle, nějací muži scházejí tam od Pupku země a další oddíl přichází cestou od Dubu věštců.“38Tu mu Zebul řekl: „Kam jsi dal jazyk? Tys přece říkal: ‘Kdo je Abimelek, že my máme být jeho otroky?’ Nejsou to ti muži, jimiž jsi pohrdal? Teď vyjdi a sveď s nimi bitvu.“39A Gaal vyšel v čele sichemských předáků a svedl s Abimelekem bitvu.40Abimelek pronásledoval Gaala a on před ním uprchl a mnoho jeho mužů padlo, dříve než se dostali k bráně.41Abimelek tedy zůstal v Arumě a Zebul vyhnal Gaala a jeho bratry a nedovolil jim, aby bydleli v Sichemu.42Příštího dne vyšel lid do polí a Abimelek se to dozvěděl.43Vzal své muže, rozdělil je na tři oddíly a položil se v polích do zálohy. Když viděl, že lidé vyšli z města, vyrazil na ně a rozsekal je na kusy.44Zatímco Abimelek a oddíl, který byl s ním, vyrazili kupředu a postavili se ke vchodu do městské brány, druhé dva oddíly se vrhly na všechny, kdo byli v polích, a pobily je.45Abimelek celý den útočil na město. Když je dobyl, pobil jeho obyvatele, město rozbořil a posypal je solí.46Po této zprávě se odebrali všichni předáci z Migdal-Sichemu do sklepení El-Beritova chrámu.47Jakmile se Abimelek dozvěděl, že se tam shromáždili všichni předáci z Migdal-Sichemu,48vystoupil on i celé jeho vojsko na horu Salmon. Vzal do ruky sekeru, usekl jednu větev stromu, zvedl ji, dal si ji na rameno a řekl mužům, kteří ho doprovázeli: „Rychle udělejte po mně, co jste viděli, že dělám.“49Všichni jeho muži tedy začali sekat, každý jednu větev, pak šli za Abimelekem, naskládali větve na sklepení a zapálili je nad těmi, kdo byli uvnitř. Všichni obyvatelé Migdal-Sichemu, asi tisíc mužů a žen, rovněž zahynuli.50Potom Abimelek táhl na Tebes, oblehl jej a dobyl.51Uprostřed města byla opevněná věž, kam se uchýlili všichni muži a ženy a všichni předáci města. Zavřeli za sebou bránu a pak vystoupili na terasu věže.52Abimelek se dostal až k věži a zaútočil na ni. Když se blížil k bráně věže, aby ji podpálil,53hodila mu jedna žena na hlavu mlýnský kámen a rozrazila mu lebku.54On hned zavolal mladíka, který mu nosil zbroj, a řekl mu: „Vytas meč a zabij mě, aby se o mně neříkalo: ‘Zabila ho žena.’“ Jeho zbrojnoš ho probodl a on zemřel.55Když Izraelité viděli, že je Abimelek mrtev, vrátili se všichni domů.56Takto Bůh způsobil, že na Abimeleka padlo zlo, které on způsobil svému otci, když povraždil svých sedmdesát bratrů.57A Bůh rovněž způsobil, že na hlavy Sichemitů padla všechna jejich špatnost. Takto se na nich splnila kletba Jerubaalova syna Jotama.

Display settings Display settings