The Jerusalem Bible (CZ)Numbers - 35. chapter - Numbers - chapter 35

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil k Mojžíšovi ve stepích Moabu, u Jordánu, poblíž Jericha. Řekl:2„Nařiď Izraelitům, aby z dědictví, jež vlastní, dali Leviovcům města, aby tam bydleli, a kolem těch měst pastviny. Dáte je Leviovcům.3Ta města budou jejich příbytkem a přilehlé pastviny budou pro jejich dobytek, jejich stáda a všechna jejich zvířata.4Pastviny přiléhající k městům, jež dáte Leviovcům, se budou rozprostírat na tisíc loket od městských hradeb kolem dokola.5Vně města odměříte na východní straně dva tisíce loket, dva tisíce loket na jižní straně, dva tisíce loket na západní straně, dva tisíce loket na severní straně, město bude uprostřed a budou to pastviny těch měst.6Městy, která dáte Leviovcům, bude šest útočištných měst, jež jim postoupíte, aby se tam mohl utéci vrah; navíc však dáte dvaačtyřicet měst.7Celkem dáte Leviovcům čtyřicet osm měst, města s pastvinami.8Ta města, která dáte z vlastnictví Izraelitů, vezmete ve větším počtu od toho, kdo má mnoho, v menším počtu od toho, kdo má málo. Každý dá Leviovcům ze svých měst v poměru k dědictví, které dostal.“9Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:10„Promluv takto k Izraelitům. Až přejdete přes Jordán do země Kanaán,11vyberete si města, z nichž uděláte útočištná města, kam by se uchýlil vrah, který někoho zabil nedopatřením.12Ta města vám budou sloužit za útočiště před krevním mstitelem a vrah nebude muset zemřít, dokud se nedostaví k soudu před obcí.13Města, která dáte, pro vás budou šesti útočištnými městy:14tři, která dáte za Jordánem, a tři, která dáte v zemi Kanaán, budou útočištnými městy.15Izraelitům, stejně jako cizinci i hostu, kteří u vás žijí, bude těch šest měst sloužit za útočiště, kam by se mohl utéci každý, kdo někoho nechtě zabil.16Jestliže ho však udeřil nějakým železným předmětem, a tak mu způsobil smrt, je to vrah. Vrah bude vydán na smrt.17Jestliže ho udeřil nějakým kamenem, jenž je s to zabít, a zabil ho, je to vrah. Vrah bude vydán na smrt.18Nebo jestliže ho udeřil nějakým dřevěným nástrojem, jenž je s to zabít, a zabil ho, je to vrah. Vrah bude vydán na smrt.19Vraha usmrtí krevní mstitel. Když ho potká, usmrtí ho.20Jestliže vrah do své oběti z nenávisti strčil nebo jestliže po ní, aby ji zasáhl, hodil nějaký smrtící předmět21anebo jestliže jí z nepřátelství zasadil smrtící rány pěstí, musí ten, kdo zabil, zemřít; je to vrah, kterého krevní mstitel, až ho potká, usmrtí.22Jestliže však do své oběti strčil náhodou, bez nepřátelství, nebo jestliže na ni hodil nějaký předmět, aniž se ji snažil zasáhnout,23anebo jestliže na ni shodil, aniž ji viděl, nějaký kámen, jenž je s to zabít, a tak jí přivodil smrt, a přitom k ní nechoval nijakou nenávist a nepřál jí nic zlého,24rozsoudí obec podle těchto pravidel mezi tím, kdo zabil, a krevním mstitelem25a vraha zachrání z ruky krevního mstitele. Pošle ho nazpět do útočištného města, kam se utekl, a on tam zůstane až do smrti velekněze, který byl pomazán svatým olejem.26Jestliže snad vrah vyjde z území útočištného města, kam se utekl,27a krevní mstitel ho potká mimo území jeho útočištného města, smí ho krevní mstitel bez obav z odvety zabít:28neboť vrah musí zůstat ve svém útočištném městě až do veleknězovy smrti; teprve po veleknězově smrti se smí vrátit do země, kde má svůj majetek.29To bude právním pravidlem pro vás a pro vaše pokolení všude, kde budete sídlit. 30Při každé záležitosti vraždy bude vrah vydán na smrt na základě výpovědi svědků; ale jediný svědek nemůže vznést hrdelní obžalobu. 31Nepřijmete výkupné za život vraha hodného smrti; musí totiž zemřít.32Nepřijmete výkupné za někoho, kdo se chce po útěku do svého útočištného města před veleknězovou smrtí vrátit a sídlit ve své zemi.33Neznesvětíte zemi, v níž jste. Zemi znesvěcuje krev a pro zemi není jiného smíru za prolitou krev než krev toho, jenž ji prolil.34Neznečistíš zemi, v níž sídlíte a uprostřed níž sídlím já. Neboť já, Jahve, sídlím uprostřed Izraelitů.“

Display settings Display settings