The Jerusalem Bible (CZ)Leviticus - 25. chapter - Leviticus - chapter 25

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil na hoře Sinaji k Mojžíšovi; řekl:2Promluv k Izraelitům; řekneš jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, bude půda odpočívat jednu sobotu pro Jahva.3Po šest let budeš osévat své pole, po šest let budeš ořezávat svou vinici a budeš z nich sklízet plody.4Ale sedmého roku bude mít půda svůj sobotní odpočinek, sobotu pro Jahva: nebudeš osévat své pole a nebudeš ořezávat svou vinici,5nebudeš žnout klasy, jež nebudou svazovány do snopů, a nebudeš sklízet své hrozny, jež nebudou prořezávány. Pro půdu to bude rok odpočinku.6Sama sobota půdy vás bude živit, tebe, tvého služebníka, tvou služku, tvého nádeníka, tvého hosta, zkrátka ty, kdo u tebe budou bydlet.7I tvému dobytku a zvířatům tvé země budou sloužit za potravu všechny její plodiny.8Napočítáš sedm ročních týdnů, sedmkrát sedm let, to je dobu sedmi ročních týdnů, čtyřicet devět let.9Sedmého měsíce, desátého dne toho měsíce, dáš zaznít rohu, v Den smíření budete v celé zemi troubit na roh.10Prohlásíte tento padesátý rok za svatý a vyhlásíte osvobození všech obyvatel země. Bude to pro vás milostivé léto; každý z vás nabude znovu svého dědictví, každý z vás se vrátí ke svému rodu.11Tento padesátý rok pro vás bude milostivým létem: nebudete sít, nebudete žnout klasy, jež nebudou svazovány do snopů, nebudete sklízet vinnou révu, která poroste volně.12Milostivé léto pro vás bude posvátnou věcí, budete jíst polní plodiny.13V onom milostivém létu nabudete každý znovu svého dědictví.14Prodáváš-li svému krajanovi nebo kupuješ-li od něho, ať nikdo nepoškozuje svého bratra!15Od krajana budeš kupovat se zřetelem na počet let, jež uplynula od milostivého léta; on ti stanoví cenu se zřetelem na počet sklizní.16Čím větší bude počet těch let, tím větší zaplatíš cenu, při menším počtu let ji zaplatíš o to menší, neboť on ti prodává určitý počet sklizní.17Ať nikdo z vás nepoškozuje svého krajana, ale měj bázeň před svým Bohem, neboť já jsem Jahve, váš Bůh.18Budete uplatňovat mé zákony a mé zvyky, budete je dodržovat a uplatňovat, a tak budete přebývat v té zemi v bezpečí.19Půda bude vydávat své plody, vy budete jíst dosyta a budete přebývat v bezpečí.20Pro případ, že byste řekli: „Co budeme v tom sedmém roce jíst, nebudeme-li sít a nebudeme-li sklízet své plodiny?“ -21Předepsal jsem svému požehnání, abyste ho šestého roku došli v takové míře, aby zabezpečilo plodiny na tři roky.22Když budete osmého roku sít, budete moci jíst staré plodiny ještě až do devátého roku; až do doby, kdy vzejdou plodiny toho roku, budete jíst ty staré.23Půda se nebude prodávat se ztrátou veškerých práv, neboť půda patří mně a vy jste pro mne pouze cizinci a hosty.24U každého pozemkového majetku ponecháte právo zpětného odkupu půdy.25Upadne-li tvůj bratr do nesnází a musí prodat něco ze svého dědictví, přijde k němu jeho nejbližší příbuzný a uplatní své rodinné právo na to, co jeho bratr prodává.26Ten, kdo nemá nikoho, kdo by toto právo uplatnil, může, až najde prostředky na zpětný odkup,27spočítat roky, během nichž má ještě trvat zcizení, uhradit kupci částku za zbývající dobu a nabýt nazpět svého dědictví.28Nenajde-li prostředky na tuto úhradu, zůstane prodaná půda nabyvateli až do milostivého léta. Ten odtud v milostivém létu odejde a ujme se svého vlastního dědictví.29Prodá-li někdo obytný dům ve městě obehnaném hradbou, bude mít právo na zpětný odkup až do vypršení roku následujícího po prodeji; jeho právo zpětného odkupu je omezeno na ten rok,30a pokud zpětný odkup nebude proveden k vypršení toho roku, bude ten dům v hrazeném městě majetkem nabyvatele a jeho potomků s vyloučením jakýchkoli jiných práv: v milostivém létu z něho nemusí odejít.31Ale domy ve vesnicích neobehnaných hradbou budou pokládány za domy ležící na venku, budou zahrnuty pod právo zpětného odkupu a v milostivém létu z nich nabyvatel musí odejít.32Pokud jde o levitská města, o domy v městech, jež jsou jejich majetkem, ty jsou zahrnuty pod trvalé právo odkupu v jejich prospěch.33A bude-li účinkem práva zpětného odkupu postižen levita, opustí v milostivém létu prodaný majetek a vrátí se do svého domu, do města, kde má nárok na majetek. Domy levitských měst jsou totiž jejich majetkem uprostřed Izraelitů34a orná pole patřící k těmto městům nesmějí být prodávána, neboť je to jejich trvalý majetek.35Upadne-li tvůj bratr, jenž s tebou žije, do nesnází a nebude s to vůči tobě obstát, podpoříš ho jako cizince nebo hosta a on bude žít s tebou.36Neber mu práci ani zisk, ale měj bázeň před svým Bohem a tvůj bratr ať žije s tebou.37Nebudeš mu dávat peníze, tak abys z toho měl zisk, ani potravu, tak abys za ni vybíral úroky:38já jsem Jahve, váš Bůh, který vás vyvedl z egyptské země, abych vám dal kanaánskou zemi, abych byl vaším Bohem.39Upadne-li tvůj bratr vůči tobě do nesnází a prodá-li se ti, nebudeš mu ukládat otrockou práci,40bude u tebe jako námezdník nebo jako host a bude u tebe pracovat až do milostivého léta.41Pak tě i se svými dětmi opustí a vrátí se ke svému rodu, ujme se opět vlastnictví svých otců.42Oni jsou totiž mými služebníky, je jsem vyvedl z egyptské země a nesmějí se prodávat tak, jako se prodává otrok.43Nebudeš ho ovládat násilím, ale budeš mít bázeň před svým Bohem.44Služebníci a služebnice, které budeš mít, budou pocházet z národů, jež vás obklopují; z těch si smíte kupovat služebníky a služebnice.45Navíc je smíte kupovat z dětí hostů, kteří u vás sídlí, i z jejich rodin, jež s vámi žijí a jež oni zplodili na vaší půdě: ti budou vaším vlastnictvím46a vy je smíte ponechat jako dědictví svým synům po vás, kteří je tak budou mít v trvalém vlastnictví. Budete je mít za otroky, ale vaše bratry, Izraelity, nebude nikdo ovládat násilím.47Dosáhne-li nějaký cizinec nebo člověk, jenž je tvým hostem, určité zámožnosti, zatímco tvůj bratr vůči němu upadne do nesnází a prodá se onomu cizinci, onomu hostu nebo potomku rodiny některého usídlence,48bude mít po dokonaném prodeji právo na vykoupení a některý z jeho bratrů ho může vykoupit.49Mohou ho vykoupit jeho strýc z otcovy strany, syn jeho strýce, nebo některý z členů jeho rodiny, anebo má-li na to prostředky, může se vykoupit sám.50V dohodě s tím, kdo ho koupil, provede součet let spadajících mezi rok prodeje a milostivé léto; částka prodejní ceny bude vyčíslena v poměru k těmto letům, přičemž se jeho dny budou počítat jako dny námezdníkovy.51Zbývá-li ještě mnoho let, jež mají uplynout, splatí podle jejich počtu jako hodnotu svého výkupného určitou část své prodejní ceny.52Zbývá-li již jen málo let, jež mají uplynout do milostivého léta, vypočítá podle jejich počtu to, co zaplatí za své vykoupení,53tak jako kdyby byl placen podle let. Nebude se s ním před tvýma očima svévolně zacházet.54Pokud nebyl vykoupen žádným ze zmíněných způsobů, odejde i se svými dětmi v milostivém létu.55Neboť Izraelité jsou služebníky mými; jsou to mí služebníci, které jsem vyvedl z egyptské země. Já jsem Jahve, váš Bůh.

Display settings Display settings