The Jerusalem Bible (CZ)Leviticus - 23. chapter - Leviticus - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:2Promluv k Izraelitům; řekneš jim: (Jahvovy slavnosti, k nimž je svoláte, jsou tato má posvátná shromáždění.) Toto jsou mé slavnosti:3Po šest dní se bude pracovat, ale sedmý den bude dnem úplného odpočinku, dnem posvátného shromáždění, kdy nebudete konat žádnou práci. Ať bydlíte kdekoli, je to Jahvova sobota.4Toto jsou Jahvovy slavnosti, posvátná shromáždění, k nimž zavoláte Izraelity ke stanovenému datu:5Prvního měsíce, čtrnáctého dne toho měsíce za soumraku, je Pascha pro Jahva6a patnáctého dne toho měsíce je svátek nekvašených chlebů pro Jahva. Po sedm dní budete jíst chleby bez kvasu.7První den pro vás bude posvátným shromážděním, nebudete konat žádnou služebnou práci.8Po sedm dní budete Jahvovi přinášet žertvu. Sedmého dne, v den posvátného shromáždění, nebudete konat žádnou služebnou práci.9Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:10Promluv k Izraelitům; řekneš jim: Až vejdete do země, kterou vám dávám, a až tam budete sklízet obilí, donesete knězi první snop ze své sklizně.11On jej úkonem předkládání před Jahva přinese v oběť, tak abyste byli příznivě přijati. Toto předkládání provede kněz v den následující po sobotě12a v ten den, kdy budete konat toto předkládání, přinesete Jahvovi v oběť celopal jednoročního bezvadného beránka.13Nekrvavou obětí k němu toho dne budou dvě desetiny výražkové mouky uhnětené s olejem, žertva ohněm pro Jahva ve vůni upokojení; úlitbou vína k němu bude čtvrtina hínu.14Před tím dnem nebudete jíst chléb, pražené klasy nebo pečený chléb, dokud totiž nedonesete obětní dar vašeho Boha. Je to trvalý zákon pro vaše potomky, ať bydlíte kdekoli.15Ode dne následujícího po sobotě, dne, v němž donesete snop k předkládání, napočítáte sedm úplných týdnů.16Napočítáte padesát dní až po den, jenž bude následovat po sedmé sobotě, a tehdy přinesete Jahvovi další nekrvavou oběť.17Donesete ze svých příbytků chléb k oběti pohybem předkládání, ve dvou kusech ze dvou desetin výražkové mouky upečené s kvasem jako prvotiny pro Jahva.18Vedle chleba přinesete jako celopaly pro Jahva sedm bezvadných ročních beránků, jednoho býka a dva berany, doprovázené nekrvavou obětí a úlitbou, žertvy ohněm pro Jahva ve vůni upokojení.19Vykonáte oběť za hřích s jedním kozlem a pokojnou oběť se dvěma beránky narozenými v tom roce.20Kněz je přinese v oběť pohybem předkládání před Jahva vedle chleba prvotin. Vedle obou beránků jsou to posvátné věci pro Jahva, které připadnou knězi.21Téhož dne svoláte shromáždění; bude pro vás posvátné, nebudete konat žádnou služebnou práci. Je to trvalý zákon pro vaše potomky, ať bydlíte kdekoli.22Když budete sklízet ve své zemi obilí, nebudeš žnout až na sám kraj svého pole a nebudeš po žních sbírat klásky. Ponecháš to chudákovi a cizinci. Já jsem Jahve, váš Bůh.23Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:24Promluv k Izraelitům; řekni jim: V sedmém měsíci bude pro vás první den toho měsíce dnem odpočinku, halasným vytrubováním, posvátným shromážděním.25Nebudete konat žádnou služebnou práci a přinesete Jahvovi žertvu.26Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:27Naproti tomu desátý den onoho sedmého měsíce je Dnem smíření. Tehdy to pro vás bude posvátné shromáždění. Budete se postit a přinesete Jahvovi žertvu.28Toho dne nebudete konat žádnou práci, neboť je to Den smíření, kdy se nad vámi provede smírný obřad před Jahvem, vaším Bohem.29Ano, kdokoli se toho dne nebude postit, bude vyloučen ze svého lidu;30kohokoli, kdo bude v ten den konat nějakou práci, zahladím ze středu jeho lidu.31Nebudete konat žádnou práci, je to trvalý zákon pro vaše potomky, ať bydlíte kdekoli.32Bude to pro vás den dokonalého odpočinku. Budete se postit; od večera devátého dne toho měsíce, od toho večera až do večera následujícího zanecháte práce.33Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:34Promluv k Izraelitům; řekni jim: Patnáctého dne toho sedmého měsíce bude Svátek stánků pro Jahva, po sedm dní.35Prvního dne, v den posvátného shromáždění, nebudete konat žádnou služebnou práci.36Po sedm dní budete přinášet Jahvovi žertvu. Osmý den bude pro vás posvátné shromáždění, přinesete Jahvovi žertvu. Je to den setkání, nebudete konat žádnou služebnou práci.37To jsou Jahvovy slavnosti, k nimž svoláte Izraelity, posvátná shromáždění, určená, aby se Jahvovi přinášely žertvy, celopaly, nekrvavé oběti, oběti, úlitby podle řádu vlastního každému dni,38nepočítaje Jahvovy soboty, záslibné a dobrovolné dary, které budete dávat Jahvovi.39Naproti tomu patnáctého dne sedmého měsíce, po skončení sklizně plodů země, budete po sedm dní slavit Jahvův svátek. První a osmý den budou dny odpočinku. 40Prvního dne vezmete pěkné ovoce, palmové ratolesti, větve hustých stromů a vrb a po sedm dní se budete před Jahvem, svým Bohem, radovat. 41Tak budete po sedm dní v roce slavit svátek pro Jahva. Je to trvalý zákon pro vaše potomky. V sedmém měsíci budete konat tento svátek.42Sedm dní budete bydlet pod stánky. Všichni izraelští rodáci budou bydlet pod stánky,43aby vaši potomci věděli, že jsem Izraelitům dal bydlet pod stánky, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Jahve, váš Bůh.44A Mojžíš popsal Izraelitům Jahvovy slavnosti.

Display settings Display settings