The Jerusalem Bible (CZ) - Leviticus - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl:2Promluv k celé obci Izraelitů. Řekneš jim: Buďte svatí, neboť já Jahve, váš Bůh, jsem svatý.3Každý z vás se bude bát své matky a svého otce. A budete dodržovat mé soboty. Já jsem Jahve, váš Bůh.4Neobracejte se k modlám a nedávejte si odlévat bohy z kovu. Já jsem Jahve, váš Bůh.5Konáte-li pokojnou oběť Jahvovi, přinášejte ji tak, abyste byli příznivě přijati.6Bude se z ní jíst v den oběti a následujícího dne; co z ní zbude do třetího dne, spálí se v ohni.7Kdyby z ní někdo jedl třetího dne, byl by to zkažený pokrm, který by vůbec nezjednal příznivé přijetí.8Kdo z něho bude jíst, ponese tíži své viny, neboť zneuctil Jahvovu svatost: takový člověk bude vyloučen ze svého lidu.9Když budete sklízet úrodu své země, nebudete žnout až na sám kraj pole. Nebudeš sbírat klásky po své sklizni,10nebudeš paběrkovat na své vinici a nebudeš sbírat spadlé ovoce ve svém sadu. Zanecháš to chudákovi a cizinci. Já jsem Jahve, váš Bůh.11Nikdo z vás se nedopustí vůči svému krajanovi krádeže, přetvářky nebo podvodu.12Nebudeš v mém jménu křivě přísahat; zneuctil bys jméno svého Boha. Já jsem Jahve.13Nebudeš vykořisťovat svého bližního a nebudeš ho okrádat: dělníkova mzda u tebe nezůstane až do příštího rána.14Nebudeš zlořečit němému a nepostavíš slepému do cesty překážku, leč budeš se bát svého Boha. Já jsem Jahve.15Při soudu se nedopustíte bezpráví. Nebudeš nadržovat chudákovi, ani se nedáš oslnit mocným: podle práva budeš soudit svého krajana.16Nebudeš pomlouvat svůj lid a nebudeš ohrožovat krev svého bližního. Já jsem Jahve.17Nebudeš v srdci chovat nenávist ke svému bratru. Musíš kárat svého krajana, a tak neponeseš tíži hříchu. 18Nebudeš se mstít a nebudeš chovat zášť vůči synům svého lidu. Budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Jahve. 19Budete dodržovat mé zákony. Nespáříš ve svém dobytku dvě zvířata různého druhu, neoseješ své pole dvojím různým druhem zrní, nebudeš nosit oděv z dvojího druhu látky.20Jestliže určitý muž souloží s nějakou ženou a je-li tato žena služkou a souložnicí jiného muže, od něhož nebyla vykoupena a který jí nedal svobodu, bude první muž zákonně postižitelný, avšak nezemřou, neboť ona nebyla svobodná.21On přinese Jahvovi oběť odškodnění u vchodu do Stanu setkávání. Bude to beran k odškodnění.22S tímto beranem k odškodnění provede kněz nad tím mužem před Jahvem smírný obřad za spáchaný hřích; a hřích, jejž spáchal, mu bude odpuštěn.23Až vejdete do té země a zasadíte si nějaký ovocný strom, budete jeho plody pokládat jakoby za jeho předkožku. Po tři roky pro vás budou neobřezanou věcí, nebude se z nich jíst.24Čtvrtého roku budou všechny jeho plody zasvěceny ve svátku chvály Jahvovi.25Teprve pátého roku budete smět jeho plody jíst a sklízet ovoce pro sebe. Já jsem Jahve, váš Bůh.26Nebudete jíst nic s krví, nebudete provádět věštění ani zaříkání.27Nebudete zaoblovat okraj svých vlasů, nebudeš si přistřihovat okraj svého vousu.28Nebudete si do těla dělat zářezy za mrtvého a nebudete provádět tetování. Já jsem Jahve.29Nezneucťuj svou dceru, nedělej z ní nevěstku; takto nebude země zhanobena a nepropadne celá krvesmilstvu.30Budete dodržovat mé soboty a ctít mou svatyni. Já jsem Jahve.31Neobracejte se k přízrakům a nevyhledávejte věštce, poskvrnili by vás. Já jsem Jahve, váš Bůh.32Povstaneš před bělovlasou hlavou, budeš ctít osobu starce a budeš se bát svého Boha. Já jsem Jahve.33Sídlí-li s vámi ve vaší zemi cizinec, nebudete ho sužovat.34Cizinec, který s vámi sídlí, pro vás bude jako krajan a budeš ho milovat jako sebe samého, neboť jste byli cizinci v egyptské zemi. Já jsem Jahve, váš Bůh.35Nedopustíte se bezpráví při soudu, ať v mírách délky, váhy nebo objemu.36Budete mít správné váhy, správná závaží, správnou efu, správný hin. Já jsem Jahve, váš Bůh, jenž vás vyvedl z egyptské země.37Dodržujte všechny mé zákony a všechny mé zvyky, uplatňujte je. Já jsem Jahve.

Display settings Display settings