The Jerusalem Bible (CZ)Jeremiah - 33. chapter - Jeremiah - chapter 33

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Zatímco byl Jeremiáš ještě zavřen ve strážním dvoře, ozvalo se mu takto Jahvovo slovo podruhé:2Takto mluví Jahve, který udělal zemi a dal jí tvar a stálost - jeho jméno je Jahve!3Vzývej mě, a odpovím ti; zvěstuji ti veliké a skryté věci, o nichž nic nevíš.4Neboť takto mluví Jahve, Bůh Izraele, o domech tohoto města a o domech judských králů, jejichž náspy a meč zničení přivodí;5o těch, kdo bojují proti Chaldejcům, aby naplnili město mrtvolami, o těch, jež jsem zasáhl ve svém hněvu a ve své rozlícenosti, o těch, jejichž zlovolnost způsobila, že jsem se od tohoto města odvrátil.6Hle, já jim přináším lék a uzdravení; uzdravím je a zjevím jim řád pokoje a věrnosti.7Přivedu nazpět zajatce z Judy i zajatce z Izraele a ustavím je jako předtím.8Očistím je od každého provinění, jímž mě uráželi, odpustím všechna provinění, jimiž mě uráželi a jimiž se proti mně bouřili.9Jeruzalém se pro mne stane jménem plným jásotu, ctí, zaskví se přede všemi národy světa: až se dozvědí o všem dobru, které udělám, zmocní se jich bázeň a chvění nade vším štěstím a vším pokojem, jež mu poskytnu.10Takto mluví Jahve. V tom místě, o němž říkáte: „Je to zřícenina bez lidí a zvířat,“ v judských městech a na zpustošených ulicích Jeruzaléma, kde nejsou lidé ani zvířata, bude zase slyšet11výkřiky radosti a veselí, volání ženicha a nevěsty, zpěv těch, kteří budou přinášet do Jahvova Chrámu oběti díkůvzdání a budou říkat: „Vzdávejte díky Jahvovi Sabaot, neboť Jahve je dobrý, neboť jeho láska trvá navěky!“ Neboť zajatce ze země přivedu nazpět, jako předtím, říká Jahve.12 Takto mluví Jahve Sabaot. V tomto rozbořeném místě, kde nejsou lidé ani zvířata, a ve všech jeho městech zase budou pastviny, kde pastýři dopřejí odpočinek svým ovcím.13Ve městech na horách, v Dolní zemi a v Negebu, v Benjaminově zemi, v okolí Jeruzaléma a v Judových městech budou ovce procházet pod rukou toho, kdo je počítá, říká Jahve. 14Hle, přicházejí dny - Jahvův výrok -, kdy splním slib štěstí, který jsem vyslovil o Izraelově domu a o Judově domu.  15V oněch dnech, v oné době dám, že Davidovi vzejde výhonek spravedlnosti, jenž bude v zemi konat právo a spravedlnost.  16V oněch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. Hle, takové jméno ponese to město: „Jahve, naše spravedlnost“.  17Neboť takto mluví Jahve: Davidovi nebude nikdy chybět potomek, který by zaujal místo na trůně Izraelova domu.  18A levitským kněžím nebudou nikdy chybět potomci, kteří by přede mnou stáli a přinášeli celopal, obraceli v dým nekrvavou oběť a po všechny dny přinášeli oběť.  19Potom se Jeremiášovi takto ozvalo Jahvovo slovo:  20Takto mluví Jahve. Dokážete-li zničit mou smlouvu se dnem a mou smlouvu s nocí tak, aby den a noc už nenastávaly v určený čas,  21zruší se také má smlouva s mým služebníkem Davidem, takže on už nebude mít syna, jenž by panoval na jeho trůně, a také s levity, kněžími, kteří mi slouží.  22Jako nebeské vojsko, jež nelze sečíst, jako písek moře, jejž nelze spočítat, tak rozmnožím potomstvo svého služebníka Davida a levity, kteří mi slouží.  23Jahvovo slovo se Jeremiášovi ozvalo takto:  24Nezpozoroval jsi, co říkají ti lidé: „Obě rodiny, které Jahve vyvolil, pak zase zavrhl!“ Proto pohrdají mým lidem, o němž se jim zdá, že už není národem.  25Proto takto mluví Jahve: Pokud jsem nestvořil den a noc a neustanovil zákony nebe a země,  26pak zavrhnu potomstvo Jakuba a svého služebníka Davida a přestanu si z jeho potomků brát ty, kteří budou vládnout Abrahámovu, Izákovu a Jakubovu potomstvu! Neboť přivedu nazpět jejich zajatce a slituji se nad nimi. 

Display settings Display settings