The Jerusalem Bible (CZ)Genesis - 27. chapter - Genesis - chapter 27

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Izák zestárl a oči mu zeslábly, takže už neviděl. Zavolal svého staršího syna Ezaua a řekl mu: „Synu můj!“ a Ezau odpověděl: „Ano!“2On pokračoval: „Vidíš, jsem starý a nevím, kdy umřu.3Vezmi nyní své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a zabij pro mne nějakou zvěřinu.4Připrav mi lahodný pokrm, jak jej mám rád, a přines mi jej, ať pojím, aby ti má duše, než zemřu, požehnala.“ -5Izákově rozmluvě se synem Ezauem však naslouchala Rebeka. - Ezau vyšel nalovit otci zvěř.6Rebeka řekla svému synu Jakubovi: „Právě jsem slyšela, jak otec říká tvému bratru Ezauovi:7‘Přines mi nějakou zvěřinu a připrav mi lahodný pokrm, pojím, a než umřu, před Jahvem ti požehnám.’8A teď mě, synu, poslouchej, a udělej to, co ti nařídím:9Jdi ke stádu a přines mi z něho dvě pěkná kůzlata, a já z nich připravím pro tvého otce lahodný pokrm, jak jej má rád.10Ty jej otci předložíš, a on se nají, aby ti, než umře, požehnal.“11Jakub řekl své matce Rebece: „Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, a já mám kůži zcela hladkou.12Třeba si mě otec ohmatá, uvidí, že si z něho tropím žerty, a já na sebe tak přivolám místo požehnání prokletí.“13Matka mu však odpověděla: „Beru tvé prokletí na sebe, synu můj! Jen mne poslechni a jdi mi pro ta kůzlata.“14Šel pro ně, přinesl je matce a ta z nich připravila lahodný pokrm, jak jej měl jeho otec rád.15Rebeka vzala nejpěknější šaty svého staršího syna Ezaua, jež měla v domě, a oblékla do nich svého mladšího syna Jakuba.16Pokryla mu kozlečími kožkami paže a hladkou část krku.17Pak vložila svému synu Jakubovi do rukou lahodný pokrm a chléb, které připravila.18On šel k otci a řekl: „Otče!“ Ten odpověděl: „Ano! Který ty jsi, můj synu?“19Jakub řekl otci: „Jsem tvůj prvorozenec Ezau, udělal jsem, cos mi přikázal. Vstaň, prosím, sedni si a pojez z mého úlovku, aby mi tvá duše požehnala.“20Izák řekl svému synu Jakubovi: „Jak jsi to rychle nalovil, synu!“ - On odpověděl: „To mi byl nakloněn Jahve, tvůj Bůh.“21Izák řekl Jakubovi: „Přistup tedy blíž, abych tě ohmatal, synu, abych zvěděl, zda jsi můj syn Ezau, nebo ne.“22Jakub přistoupil ke svému otci Izákovi, on si ho ohmatal a řekl: „Hlas je Jakubův, ale paže jsou Ezauovy!“23Nepoznal ho, protože měl paže chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal.24Řekl: „Jsi opravdu můj syn Ezau?“ a on odpověděl: „Ano.“25Izák pokračoval: „Posluž mi, ať pojím ze synova úlovku, aby ti má duše požehnala.“ Obsloužil ho, a on pojedl, podal mu víno, a on se napil.26Jeho otec Izák mu řekl: „Přistup blíž a obejmi mě, synu!“27Přistoupil a objal otce, a ten vdechl pach jeho šatů. Požehnal mu takto: „Ano, pach mého syna je jako vůně úrodného pole, kterému požehnal Jahve.28Ať ti dá Bůh rosu z nebe a žírnou půdu, hojnost pšenice a vína!29Ať ti slouží národy, ať se před tebou sklánějí kmeny! Buď pánem svých bratrů, ať se před tebou sklánějí synové tvé matky! Zlořečen buď, kdo ti bude zlořečit, požehnán buď, kdo ti bude žehnat!“30Izák skončil požehnání Jakubovi a Jakub právě odcházel od svého otce Izáka, když se navrátil z lovu jeho bratr Ezau.31I on připravil lahodný pokrm a donesl jej otci. Řekl mu: „Ať můj otec vstane a pojí ze synova úlovku, aby mi tvá duše požehnala.“32Jeho otec Izák se ho otázal: „Kdo jsi?“ - On odpověděl: „Jsem tvůj prvorozený syn Ezau.“ 33Tu se Izák celý roztřásl a řekl: „A kdo je tedy ten, jenž ulovil zvěř a přinesl mi ji? V dobré víře jsem pojedl, než jsi přišel, a požehnal jsem mu a požehnání mu zůstane!“ 34Jakmile Ezau uslyšel otcova slova, velmi hlasitě a trpce vykřikl a řekl svému otci: „Požehnej, otče, také mně!“35On však odpověděl: „Tvůj bratr lstivě, přišel a přisvojil si tvé požehnání.“36Ezau pokračoval: „To proto, že se jmenuje Jakub, mě podvakrát odstrčil? Vzal mi prvorozenectví a teď mi vzal i požehnání! Ale pro mne,“ dodal, „sis nějaké požehnání neponechal?“37Izák se ujal slova a odpověděl Ezauovi: „Ustanovil jsem ho tvým pánem, dal jsem mu všechny jeho bratry za služebníky, obdařil jsem ho pšenicí a vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, synu?“38Ezau řekl otci: „Jenom to je tedy, otče, celé tvé požehnání? Požehnej mi, otče, také!“ Izák mlčel a Ezau se dal do pláče.39Tu se jeho otec Izák ujal slova a řekl: „Daleko od žírné půdy bude tvé obydlí, daleko od rosy, jež padá z nebe.40Budeš žít ze svého meče, budeš sloužit svému bratru. Ale když se osvobodíš, svrhneš jeho jho ze své šíje.“41Ezau pojal k Jakubovi nenávist kvůli požehnání, které mu dal otec, a v duchu si řekl: „Blíží se dny smutku za mého otce. A pak svého bratra Jakuba zabiji.“42Když Rebece donesli slova jejího staršího syna Ezaua, dala zavolat mladšího syna Jakuba a řekla mu: „Tvůj bratr Ezau se ti chce pomstít a zabít tě.43Teď mě, synu, poslouchej: odejdi, uteč se k mému bratru Labanovi do Charanu.44Pobudeš u něho nějaký čas, než se bratrova rozlícenost uklidní,45než se od tebe odvrátí bratrův hněv, a on zapomene na to, cos mu udělal: pak tam pro tebe pošlu. Proč bych vás oba měla v jediném dni ztratit?“46Rebeka řekla Izákovi: „Znechutil se mi život kvůli Chetovým dcerám. Vezme-li si i Jakub za ženu nějakou Chetovu dceru, jako jsou tamty, nějakou dceru této země, nač mi bude život?“

Display settings Display settings