The Jerusalem Bible (CZ)Exodus - 14. chapter - Exodus - chapter 14

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve promluvil k Mojžíšovi a řekl mu:2„Řekni Izraelitům, ať jdou touž cestou zpět a utáboří se před Pi-Chirotem, mezi Migdolem a mořem, před Baal-Sefonem. Budete tábořit na břehu moře, naproti tomu místu.3Faraon řekne o Izraelitech: ‘Vida, teď bloudí krajem, poušť je pohltila.’4Já zatvrdím faraonovo srdce a on se pustí za nimi. Oslavím se na úkor faraona a všeho jeho vojska a Egypťané poznají, že já jsem Jahve.“ Oni to učinili.5Když egyptskému králi oznámili, že lid uprchl, změnili faraon i jeho služebníci vůči lidu své srdce. Řekli: „Co jsme to udělali, že jsme Izraelitům dovolili odejít z našich služeb!“6Faraon dal zapřáhnout do svého vozu a odvedl s sebou vojsko.7Vzal si šest set vybraných vozů a všechny vozy z Egypta; na každém z nich jeli důstojníci.8Jahve zatvrdil srdce faraona, egyptského krále, a on se pustil za Izraelity, vycházejícími pod pevnou rukou.9Egypťané - všichni faraonovi koně, jeho vozy, jeho jezdci a jeho vojsko - se za nimi pustili a dostihli je, když tábořili na břehu moře u Pi-Chirotu před Baal-Sefonem.10Když se faraon blížil, pozdvihli Izraelité oči, a hle, Egypťané je pronásledují. Izraelité dostali velký strach a volali k Jahvovi.11Řekli Mojžíšovi: „Což se v Egyptě nedostávalo hrobů, že jsi nás zavedl zemřít na poušť? Cos nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta?12Neříkali jsme ti v Egyptě: Nech nás ve službách Egypťanů, protože je lépe sloužit Egypťanům než zemřít v poušti?“13Mojžíš řekl lidu: „Nebojte se! Vydržte a uvidíte, co Jahve udělá, aby vás dnes zachránil, neboť ty Egypťany, které dnes vidíte, už víckrát nikdy neuvidíte.14Jahve bude bojovat za vás a vám postačí být zticha.“ 15Jahve řekl Mojžíšovi: „Proč ke mně voláš? Řekni Izraelitům, ať se zase vydají na cestu.  16Ty pozvedni svou hůl a vztáhni ruku nad moře a rozčísni je, aby Izraelité mohli suchou nohou vkročit doprostřed moře.  17Já zatvrdím srdce Egypťanů, oni tam vkročí za nimi a já se oslavím na úkor faraona, všeho jeho vojska, jeho vozů a jeho jezdců.  18Egypťané poznají, že jsem Jahve, až se oslavím na úkor faraona, jeho vozů a jeho jezdců.“  19Boží anděl, který kráčel před Izraelovým táborem, se přesunul a kráčel za nimi a oblakový sloup před nimi se přesunul a zůstal za nimi.  20Dostal se mezi tábor Egypťanů a Izraelův tábor. Oblak byl temný a noc uběhla, aniž se jeden k druhému mohli po celou noc přiblížit.  21Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Jahve po celou noc zaháněl moře silným východním větrem; vysušil je a všechny vody se rozdělily.  22Izraelité vkročili doprostřed moře a napravo i nalevo jim vody stály jako zeď.  23Egypťané je pronásledovali a všichni faraonovi koně, jeho vozy a jeho jezdci vnikli za nimi doprostřed moře.  24Za ranní hlídky pohlédl Jahve z ohnivého a oblakového sloupu směrem k táboru Egypťanů a uvrhl tábor Egypťanů ve zmatek.  25Zarazil kola jejich vozů, takže jely dále jen s velkými potížemi. Egypťané řekli: „Prchněme před Izraelem, protože Jahve s nimi bojuje proti Egypťanům!“  26Jahve řekl Mojžíšovi: „Vztáhni ruku nad moře, ať se vody nahrnou zpět na Egypťany, na jejich vozy a na jejich jezdce.“  27Mojžíš vztáhl ruku nad moře a za úsvitu se moře vrátilo na své místo. Egypťané se s ním na útěku srazili a Jahve povalil Egypťany doprostřed moře.  28Vody se navalily zpět a pokryly vozy a jezdce veškerého faraonova vojska, kteří za nimi pronikli do moře. Nezůstal z nich ani jediný.  29Izraelité zato kráčeli suchou nohou středem moře a napravo i nalevo jim vody stály jako zeď.  30Onoho dne zachránil Jahve Izraele z rukou Egypťanů a Izrael spatřil na břehu moře mrtvé Egypťany.  31Izrael viděl hrdinský čin, jejž vykonal Jahve proti Egypťanům. Lid se bál Jahva, uvěřil v Jahva a v jeho služebníka Mojžíše. 

Display settings Display settings