The Jerusalem Bible (CZ)Deuteronomy - 33. chapter - Deuteronomy - chapter 33

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Toto je požehnání, které Boží muž Mojžíš před smrtí proslovil nad Izraelity.  2Řekl: Jahve přišel ze Sinaje, vzešel kvůli nim na obzoru od Seiru, zazářil od hory Paran. Přišel kvůli nim od shromáždění v Kadeši, od jeho jihu až ke Svahům.  3Ty, který miluješ praotce, máš v ruce všechny svaté. Leželi zemdlení u tvých nohou a utíkali pod tvé vedení.  4(Mojžíš nám předepsal zákon.) Jakubovo shromáždění vchází ve své dědictví;  5v Ješurunovi byl král, když se shromáždili náčelníci lidu, když se setkaly kmeny Izraele.  6Ruben ať žije a ať neumírá a ať žije malý počet jeho mužů!  7Hle, toto řekl o Judovi: Slyš, Jahve, Judův hlas a přiveď ho nazpět k jeho lidu. Ať jeho ruce brání jeho právo, přijď mu na pomoc proti jeho nepřátelům.  8O Levim řekl: Dej Levimu svá urim a svá tumim muži, jemuž jsi dal milost, poté co jsi ho zkoušel v Masse, co jsi naň uhodil u vod v Meribě.  9On řekl o svém otci a své matce: „Neviděl jsem ho.“ Své bratry už nezná, ke svým synům se nehlásí. Ano, oni podrželi tvé slovo a zachovávají tvou smlouvu.  10Učí Jakuba tvým zvykům a Izraele tvému Zákonu. Okuřují kadidlem tvé chřípí a kladou na tvůj oltář celopal.  11Požehnej, Jahve, jeho udatnosti a příznivě přijmi dílo jeho rukou. Rozbij bedra jeho protivníků a těch, kdo ho nenávidí, aby neobstáli!  12O Benjaminovi řekl: Jahvův miláček, odpočívá v bezpečí vedle něho. Nejvyšší ho chrání po všechny dny a přebývá mezi jeho stráněmi.  13O Josefovi řekl: Jeho zemi Jahve žehná. Patří mu to nejlepší z nebeské rosy a z podzemní propasti,  14nejlepší z toho, čemu dává růst slunce, z toho, co pučí při každé proměně měsíce,  15prvotiny starobylých pohoří, to nejlepší z někdejších kopců,  16to nejlepší z půdy a z toho, co ona plodí, přízeň toho, jenž obývá keř. Ať roste hojnost vlasů na Josefově hlavě, na lebce posvěceného mezi bratry!  17Býkův prvorozenec, jemu náleží sláva. Jeho rohy jsou rohy buvolí, jimiž bije národy až do nejzazších končin země. Takové jsou Efraimovy desetitisíce, takové jsou Manasesovy tisíce.  18O Zabulonovi řekl: Buď šťastný, Zabulone, při svých výpravách i ty, Izachare, ve svých stanech.  19Na hoře, kam chodí národy vzývat, přinášejí oběti za úspěch, neboť oni si sají hojnost z moří a poklady skryté v písku.  20O Gadovi řekl: Buď požehnán, kdo dává Gadovi dost místa. On odpočívá jako lvice; roztrhal paži, tvář i hlavu.  21Potom si přisvojil prvotiny, tak viděl, že mu je vyhrazen náčelnický podíl. Přišel jako náčelník lidu, poté co naplnil Jahvovu spravedlnost a jeho rozsudky nad Izraelem.  22O Danovi řekl: Dan je mladý lev, jenž se vrhá na Bašan.  23O Neftalim řekl: Neftali, nasycený přízní, zahrnutý Jahvovými požehnáními, přebírá západ a jih.  24O Ašerovi řekl: Požehnaný buď Ašer mezi všemi syny! Ať je štědře obdařen mezi svými bratry a ať si smáčí nohu v oleji.  25Ať jsou tvé závory železné a měděné a ať tvé bezpečí trvá po všechny tvé dny!  26Nikdo se nevyrovná Ješurunovu Bohu, aby ti pomáhal, jezdí na nebesích a na oblacích ve své velebnosti!  27Pradávný Bůh, to je tvé útočiště. Zde na zemi je on tím dávným ramenem, které před tebou zahání nepřítele; to on říká: Znič!  28Izrael přebývá v bezpečí. Jakubův pramen je oddělen pro zemi pšenice a vína; samo nebe tam dává kanout rose.  29Jsi šťasten, Izraeli! Kdo je jako ty, vítězný lide? Jahve je štít, který tě podporuje, meč, který tě vede ke skvělému vítězství. Tví nepřátelé tě budou chtít zkazit, ale ty jim pošlapeš záda. 

Display settings Display settings