The Jerusalem Bible (CZ)Deuteronomy - 31. chapter - Deuteronomy - chapter 31

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Mojžíš se obrátil k celému Izraeli těmito slovy:2„Je mi dnes sto dvacet let. Už vám nemohu stát v čele a Jahve mi řekl: ‘Tento Jordán nepřekročíš.’3Před tebou půjde Jahve, tvůj Bůh, on před tebou zničí ty národy a vyžene je. Před tebou půjde Jozue, tak jak to řekl Jahve.4Jahve s nimi naloží, jako naložil s amoritskými králi Sichonem a Ogem a s jejich zemí: zničil je.5Jahve vám je vydá a vy s nimi naložíte v každém ohledu podle přikázání, která jsem vám předepsal.6Buďte silní a vydržte, nebojte se a nechvějte se před nimi, neboť s tebou jde Jahve, tvůj Bůh: on tě nenechá na holičkách a neopustí tě.“7Pak Mojžíš zavolal Jozua a před očima celého Izraele mu řekl: „Buď silný a vydrž: vejdeš s tímto lidem do země, o níž Jahve přísahal jejich otcům, že jim ji dá, a ty jim ji odevzdáš do vlastnictví.8Před tebou jde Jahve, on bude s tebou; nenechá tě na holičkách a neopustí tě. Neboj se, nestrachuj se.“9Mojžíš sepsal tento Zákon a dal jej kněžím, synům Leviho, kteří nosí archu Jahvovy smlouvy, a rovněž všem starším Izraele.10Mojžíš jim dal tento příkaz: „Každých sedm let, v čase určeném pro rok prominutí, o Svátku stánků,11když se celý Izrael, aby uzřel tvář Jahva, svého Boha, odebírá na místo, které si on vyvolil, budeš přednášet tento Zákon do uší veškerému Izraeli.12Shromáždi lid, muže, ženy, děti, cizince, který je ve tvých branách, aby slyšeli, aby se naučili bát se Jahva, vašeho Boha, a aby dodržovali a plnili všechna slova tohoto Zákona.13Jejich synové, kteří jej ještě neznají, budou slyšet a naučí se bát se Jahva, vašeho Boha, po všechny dny, kdy budete žít na zemi, kterou převezmete po přechodu Jordánu.“14Jahve řekl Mojžíšovi: „Hle, nadcházejí dny tvé smrti, zavolej Jozua. Zdržujte se ve Stanu setkávání, abych mu dal své příkazy.“ Mojžíš a Jozue se odebrali do Stanu setkávání.15Jahve se ukázal ve Stanu v oblakovém sloupu; oblakový sloup stanul u vchodu do Stanu.16Jahve řekl Mojžíšovi: „Hle, ulehneš ke svým otcům a tento lid je už už hotov oddat se smilstvu, tím že bude chodit za bohy cizí země, do níž vbrzku vkročí. Opustí mě a poruší smlouvu, kterou jsem s ním uzavřel.17Ještě onoho dne proti němu vzplane můj hněv, opustím je a skryji jim svou tvář. Postihne je celá spousta zel a útrap, aby je pohltily, takže toho dne řekne: ‘Nepostihla mě tato zla právě proto, že v mém středu není můj Bůh?’18Ano, a já v onen den skryji svou tvář kvůli všemu zlu, které on spáchal tím, že se obrátil k jiným bohům.19Napište si nyní takovouto píseň; nauč jí Izraelity, vlož jim ji do úst, aby mi posloužila proti Izraelitům jako svědek.20On, jejž vedu do té země, kterou jsem přísahou slíbil jeho otcům a která oplývá mlékem a medem, bude jíst, nasytí se, ztuční, potom se obrátí k jiným bohům, těm budou sloužit, mnou budou pohrdat, a on poruší mou smlouvu.21Ale až je postihnou nespočetná zla a útrapy, vznese tato píseň proti němu svědectví; neboť jeho potomstvo ji nezapomene. Ano, znám úmysly, které dnes pojímá, dokonce ještě než jsem jej zavedl do země, o níž jsem přísahal.“22A Mojžíš toho dne napsal onu píseň a naučil jí Izraelity.23On dal Nunovu synu Jozuovi tento příkaz: „Buď silný a vydrž, neboť ty zavedeš Izraelity do země, kterou jsem jim přísahou slíbil, a já budu s tebou.“24Když do knihy vepsal slova tohoto Zákona až do konce,25dal Mojžíš levitům, kteří nosí archu Jahvovy smlouvy, tento příkaz:26„Vezměte knihu tohoto Zákona. Uložte ji vedle archy smlouvy Jahva, svého Boha. Ať tam slouží proti tobě jako svědek.27Neboť znám tvého vzpurného ducha a tvou tvrdošíjnost. Vzpíráte-li se Jahvovi už dnes, když jsem ještě naživu s vámi, čím spíš to bude po mé smrti.28Svolejte ke mně všechny starší svých kmenů a své dozorce, aby ode mne vyslechli ona slova, beru si proti nim za svědky nebe i zemi.29Neboť vím, že po mé smrti se určitě pokazíte, sejdete z cesty, kterou jsem vám předepsal; v budoucnu vás stihne neštěstí za to, že budete dělat, co je v Jahvových očích špatné, tím že ho budete dráždit díly svých rukou.“30Potom Mojžíš přednesl do uší celého shromáždění Izraele až do posledního slova tuto píseň:

Display settings Display settings