The Jerusalem Bible (CZ)2 Samuel - 12. chapter - 2 Samuel - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Jahve poslal k Davidovi proroka Natana. On k němu vešel a řekl mu: „V jednom městě byli dva mužové, jeden bohatý a druhý chudý.2Ten bohatý měl bravu a skotu v převeliké hojnosti.3Ten chudý neměl nic než jedinou ovečku, jedinou, maličkou, kterou si koupil. Krmil ji a ona u něho rostla s jeho dětmi, jedla jeho chléb a pila z jeho číše, spala v jeho klíně; byla jakoby jeho dcera.4K bohatému muži zavítal host a on šetřil a nevzal ze svého bravu nebo skotu, čím by posloužil poutníkovi, jenž k němu přišel. Ukradl ovečku toho chudého muže a připravil ji pro svého návštěvníka.“5David se na toho muže prudce rozhněval a řekl Natanovi: „Jako že žije Jahve, muž, který to udělal, je hoden smrti!6Nahradí tu ovečku čtyřnásobně za to, že se dopustil toho činu a že neměl slitování.“7Tu Natan Davidovi řekl: „Ten muž jsi ty. Takto mluví Jahve, Bůh Izraele: Pomazal jsem tě na krále Izraele, zachránil jsem tě ze Saulovy ruky,8vydal jsem ti dům tvého pána, vložil jsem ti do náruče ženy tvého pána, dal jsem ti Izraelův a Judův dům a není-li to dost, přidám ti ještě cokoli.9Proč jsi pohrdl Jahvem a udělal, co se mu nelíbí? Zasáhl jsi mečem Chetitu Uriáše, jeho ženu sis vzal za ženu, jeho jsi dal zahubit mečem Amonitů.10Teď už se meč nikdy neodvrátí od tvého domu, protože jsi mnou pohrdl a protože jsi vzal ženu Chetity Uriáše, aby se stala tvou ženou.11Takto mluví Jahve: Způsobím, že proti tobě povstane neštěstí z tvého vlastního domu. Tobě před očima vezmu tvé ženy a vydám je tvému bližnímu, on bude s tvými ženami spát a slunce to uvidí.12Ty jsi jednal vskrytu, ale já to vykonám před tváří celého Izraele a před tváří slunce!“ 13David řekl Natanovi: „Zhřešil jsem proti Jahvovi!“ Tu Natan Davidovi řekl: „I Jahve ti tvou vinu odpouští, nezemřeš. 14Ale protože jsi v této věci potupil Jahva, dítě, které se ti narodí, zemře.“15A Natan odešel domů. Jahve zasáhl dítě, které Davidovi dala Uriášova žena, a ono těžce onemocnělo.16David za to dítě úpěnlivě prosil Boha: přísně se postil, vrátil se domů a strávil noc leže na holé zemi.17Hodnostáři jeho domu stáli kolem něho a chtěli ho pozvednout ze země, ale on odmítl a nevzal si s nimi nic k jídlu.18Sedmého dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci měli strach mu oznámit, že dítě zemřelo. Říkali si totiž: „Když bylo dítě naživu, mluvili jsme k němu a on nás neposlouchal. Jak mu můžeme říci, že je dítě mrtvé? Provede něco zlého!“19David si všiml, že si služebníci mezi sebou šeptají, a pochopil, že dítě zemřelo. David se svých služebníků zeptal: „Dítě zemřelo?“ a oni odpověděli: „Ano.“20Tu David vstal ze země, vykoupal se, navoněl se a převlékl si šaty. Potom vešel do Jahvovy svatyně a klaněl se. Když se vrátil domů, požádal, aby mu předložili jídlo, a pojedl.21Jeho služebníci mu řekli: „Co to děláš? Pokud bylo dítě naživu, postil ses a plakal jsi a nyní, když dítě zemřelo, vstaneš a bereš si jídlo!“22On odpověděl: „Pokud bylo dítě naživu, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal: Kdo ví? Možná se Jahve nade mnou slituje a dítě bude žít.23Teď když zemřelo, proč bych se postil? Mohu je přivést nazpět? Já půjdu za ním, ale ono se ke mně nevrátí.“24David utěšil svou ženu Betsabe. Šel k ní a spal s ní. Ona počala a porodila syna, jemuž dala jméno Šalomoun. Jahve ho měl v lásce25a oznámil to prostřednictvím proroka Natana. Ten ho podle Jahvova slova pojmenoval Jedidja.26Joab vyrazil k útoku proti Rabě Amonitů a zmocnil se královského města.27Tu Joab vypravil k Davidovi posly, aby mu řekli: „Zaútočil jsem na Rabu, zmocnil jsem se vodního města.28Nyní seber zbytek vojska, rozlož se proti městu táborem a obsaď je ty, abych to město nedobyl a nedal mu své jméno já.“29David shromáždil celé vojsko a šel k Rabě, vyrazil k útoku proti městu a zmocnil se ho.30Sňal Milkomovi z hlavy korunu, jež vážila jeden talent zlata; byl v ní zasazen drahokam, který se stal ozdobou Davidovy hlavy. Z města odnesl obrovské množství kořisti.31Obyvatelstvo pak vyvedl, postavil je k pilám, železným špičákům nebo sekerám a zaměstnal je při zpracovávání cihel; stejně nakládal se všemi městy Amonitů. David a celé jeho vojsko se vrátili do Jeruzaléma.

Display settings Display settings